Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Aneby

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. I Aneby vill vi verka för att kommunen ska vara en god arbetsgivare och en rättvis och jämställd kommun att leva i. Ett Aneby för alla är alltid vårt mål.

Våra viktigaste lokala förslag

Arbetstidsförkortning.

En arbetstidsförkortning borde genomförts i Sverige för länge sedan, vi har haft 40-timmars arbetsvecka i omkring 100 år. Samhällsvinsterna är stora. Dessutom behöver en liten kommun som Aneby sticka ut för att klara att rekrytera och behålla personal.

Öka budgetutrymmet

Vi vill höja skatten och ha ett tak för överskottsmålet. Allt överskott över 2% ska läggas ut i verksamheterna. Kommunens avdelningar har blött alltför länge. Vi måste gasa nu i Aneby.

Barnomsorg på OB-tid

Aneby har utöver den kommunala vård och omsorgspersonalen ett antal industrier med skiftgång. Därför är behovet av barnomsorg på kvällar och nätter stort. Vänsterpartiet kommer under hösten 2022 lägga fram ett sådant förslag.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi skulle gärna se ett maktskifte i Aneby. "Allianspartierna" har styrt för länge. Med Socialdemokratiskt styre och fler mandat till Vänsterpartiet tror vi på ett gott samarbete. Vid behov behöver kanske även mittenpartierna kan ingå.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kommer aldrig att samarbeta med SD.

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Aneby

Kommunen ska ha en ekonomi i balans

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig En budget i balans är ett bra mål, men vi upplever att balanskraven och ekonomin sätts före medborgarnas behov. Därför behövs en skattehöjning och därefter en budget i balans.

Aneby Bostäder ska bygga mer i trä och mindre i stål och betong

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Det är en viktig fråga för miljö och klimat. Vill du veta mer så läs på Vänsterpartiets hemsida.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Köttkonsumtionen måste minska. Med två köttfria dagar i skolan räcker pengarna till bra, svenskt och helst närprodcerat kvalitetskött.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Kommunala bolag ska sköta allmännytta.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig En arbetstidsförkortning inom äldreomsorgen är en bra start. De har ett tungt och ansvarsfullt arbete och behöver tid för återhämtning . Mer ledig tid att spendera som en själv vill , med de en själv vill vara med, kommer i längden ge stora samhällsvinster, tror vi. 30-timmars arbetsvecka är att föredra framför 6 timmars arbetsdag. På sikt bör heltidsmåttet i hela landet vara 30-timmarsvecka.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Aneby är en liten kommun och det finns redan goda, korta vägar för demokratisk påverkan.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Det är viktigt med språkkunskaper, men test är inte rätt väg att gå. Ska dialektala skillnader också testas?

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Kommunen ska sköta allmännyttan.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Utan invandring stannar Sverige.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Vi vill inte se några privata skolor med vinstintresse i vår kommun. Idéburna, stiftelsedrivna och föreningsdrivna skolor är en annan sak, där återinvesteras vinsten i verksamheten.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Kultur i närområdet är en viktig jämställdhetsfråga och kulturskolan ska vara gratis för alla barn.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig Se förslaget under fliken Politik

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Anebys val:

 • Avsätta mer resurser till elevhälsan
 • Höja det ekonomiska stödet till föreningar
 • Sätta fler solceller på kommunens byggnader

Så svarar V: Det var inte så lätt att välja mellan dessa och vi saknade flera viktiga, men såhär blev vårt val.