Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Åmål

Varför ska väljarna rösta på er?

Vänsterpartiet Åmål vill fortsätta utveckla den kommunala välfärden. En bra skola för alla, trygghet för de som behöver vård och rätt till arbete. Vi ska ha ett bra samarbete med våra förtagare och vara en självklar plats för nyetableringar för nya företag. Vänsterpartiet Åmål är din garant för fortsatt arbete mot ojämlikhet och skillnader i levnadsvillkor. Din trygghet är politikens ansvar.

Våra viktigaste lokala förslag

Stark offentlig service

Vänsterpartiet vill fortsätta utveckla kommunens offentliga service. Tex när det gäller kunskap om våld i nära relationer och andra jämställdhetsfrågor. Åmåls kommun ska ligga högt i de skattningar som görs om nöjdhet med kommunens service. Detta är till nytta för både brukare inom omsorgen, elever inom skolan, för kommunal personal, lokala företag och medborgare.

Ett kommun för alla - oavsett adress, bakgrund eller storlek på plånbok.

Målet för Vänsterpartiet är ett jämlikt samhälle. Vi vill fortsätta det påbörjade arbetet för att hela kommunen ska leva. Under mandatperioden har vi bl.a. varit drivande i frågan om ny skola i Tösse och den s.k. "landsbyggsmiljonen". Vi vill också fortsätta satsa på allas rätt till ett arbete genom den s.k. "Åmålsmodellen". Alla barn har rätt till bra skolgång och fritid.

Miljöarbete

Åmåls kommun måste fortsätta att driva ett aktivt miljöarbete. Ett exempel är energieffektiviseringar och att byta ut kommunens fordon till miljövänligare alternativ eller rent av minska kommunens fordonspark. Vänsterpartiet vill också stötta de inom kommunen belägna företag som redan idag ligger i framkant när det kommer till miljöinovationer.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Att det är ett politiskt styre där Vänsterpartiet har så stort inflytande som möjligt.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Enligt kongressbeslut kommer vi inte samarbeta med Sverigedemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Åmål

Fler bostäder ska få byggas på strandskyddade områden

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunerna i Dalsland ska slås samman till en

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

En ny fullstor idrottshall med läktare ska byggas vid Karlbergsgymnasiet

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Övervakningskameror ska sättas upp på fler offentliga platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Måste ske med stor försiktighet och baserad på forskning. Dvs ger det effekt? Bättre att utöka uppsökande verksamhet från individ och familjeomsorgen och att vi som kommun fortsätter vara tydliga mot Polisen att vi förräntar oss en ökad polisiär närvaro.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Den individuella friheten är det viktig för oss. Dvs att det alltid finns veganskt och vegetariskt som alternativ men för att göra den nödvändiga omställningen som krävs av oss alla så kan kommunen gå över till mer vegetarisk kost.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Självklart!

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Nyanställda ska ha klarat utbildning i gymnasienivå och där ska eleverna ha fullgod svenska. Annars måste vi se över dessa utbildningar.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Bra och kostnadseffektiva bostäder är en mänsklig rättighet.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Vi som offentlig aktör bör gå i bräschen för detta. I ett första skede kommer inte marknaden lösa detta på egen hand.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Fördelning ska ske utifrån dialog och att alla kommuner är med och tar ansvar. Både historiskt och i nuläget så är det många välbärgade kommuner inte är med och tar ansvar.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Extra viktig De privata aktörer som finns i Åmåls kommun idag är exemplariska men också undantag om man tittar på de stora koncerner som finns i många andra delar av landet.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V:

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Åmåls val:

 • Erbjuda elever gratis mensskydd på kommunens skolor
 • Planlägga mer industrimark
 • Utöka resurserna för arbetet mot våld i nära relationer