Val 2022 Valkompass
V

Vänsterpartiet Ale

Varför ska väljarna rösta på er?

Vänsterpartiet går till val på att skapa ett tryggare Sverige. Efter många år av marknadslösningar och privatiseringar måste politiken ta tillbaka kontrollen över välfärden och göra livet bättre för vanligt folk. En annan viktig fråga är klimatomställningen och vi har lösningarna på hur vi kan att lösa klimatkrisen.

Våra viktigaste lokala förslag

6 timmars arbetsdag

Införande av 6 timmars arbetsdag i en verksamhet inom ramen för Socialnämndens område.

Ökad personaltäthet inom förskola, skola och fritidshem

En kulturskola för alla

Plånbokens storlek skall inte vara ett hinder för barn och ungdomar att utöva kultur.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi är ett socialistiskt parti och kan tänka oss att samarbeta med de som är likasinnade.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

De partierna som är till höger.

Svar i valkompassen

:

Vänsterpartiet Ale

En gemensam låg- och mellanstadieskola ska byggas för Alafors och Nol

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Övervakningskameror ska sättas upp på flera offentliga platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Istället för övervakningskameror ser vi det förebyggande arbetet som en större framgångsfaktor. Satsa på fritidsverksamheten för barn och ungdomar. Stabila skolor med en fungerande elevhälsa etc.

Kommunen ska sälja det nya ridhuset i Jennylund

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Ridhusets kostnad blev allt annat än vad den till en början var beräknad till. Idén med ridhuset i kommunal regi är att ge möjlighet för alla oavsett storlek på plånboken att få möjlighet till ridning. Det är också en satsning på en kvinnodominerad idrott vilket inte hör till vanligheterna när fritidsanläggningar byggs.

Odlingsbar åkermark ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Idag mer än någonsin, finns behovet av att själva så och producera vår egen mat och inte vara beroende på långväga transporter som dessutom förorenar.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Det är hög tid att 6 timmars arbetsdag införs inom äldreomsorgen! Lågavlönade yrken som tex. undersköterskor har kortare levnadstid. Det är inte mer än rätt att minska slitaget på den som arbetar med sin kropp och sliter ut den i förtid.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Absolut. Varför skulle friskolor vara ett undantag?

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Extra viktig Med den rådande bostadsbristen och dyra hyror är förslaget att kommunen finansierar fler billiga hyreslägenheter jättebra!

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi ser inte ett behov av att privata företag skall driva äldreboenden eller hemtjänst.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: I och med omställningen till ett mer klimatsmart samhälle är detta ett av flera bra förslag.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar V: Vi som kommun skall välkomna, ta hand om integrera de människor som är på flykt.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Vi ser inte behovet av att privata företag ska bedriva skolverksamhet. I dagsläget har vi inte många privat aktörer som gör detta.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar V: Den summa som behövs för att göra det tillgängligt, vi ser att simskolan är gratis för våra barn- och ungdomar liksom kulturskolan.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Vänsterpartiet Ales val:

 • Bygga fler ungdomsbostäder
 • Införa gratis kulturskola
 • Sätta upp mer belysning längs gång- och cykelvägar