Val 2022 Valkompass
UtvP

Utvecklingspartiet Kungälv

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är Kungälvs enda lokala parti, som bara ser till Kungälv och dess invånares bästa.

Våra viktigaste lokala förslag

Fria mensskydd i skolan

Vi vill införa gratis mensskyd i högstadiet och gymnasiet. Mens är något som påverkar en flicka/kvinna på olika sätt. Smärtan kan vi som politiker inte göra något åt, däremot kan vi påverka den ekonomiska biten. Ca 15% av studiebidraget går åt till att köpa mensskydd. Detta är något vi ser som orättvist och tycker därför att mensskydd ska vara gratis i skolan.

Sänka skatten 4 öre

I Kungälv just nu läggs allt politiskt fokus på personer som skall flytta hit. Kungälvs redan befintliga invånare kommer mer och mer i skymundan. Vi vill därför ge tillbaka lite till de som redan bor här då det är deras skattepengar som läggs på hög för att finansiera en fortsatt hög inflyttning.

Gratis busskort till våra ungdomar.

Då Kungälvs kommun är en geografiskt stor kommun så vill vi ge alla en möjlighet att kunna delta på olika fritidsaktiviteter. Vi vill inte heller att ex. dålig ekonomi eller oväder skall vara en barriär för vissa ungdomar att ta sig till skolan.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi har ingen storebror som talar om för oss vad vi skall tycka.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det viktigaste för oss är att den demokratiska ordningen återställs.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Det har vi inte tagit ställning till.

Svar i valkompassen

:

Utvecklingspartiet Kungälv

Kommunen ska arbeta för att bromsa inflyttningen till Kungälv

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar UtvP: Extra viktig Kommunen skall inte arbeta för att bromsa inflyttningen. Däremot så måste vi säkerställa att infrastruktur och andra viktiga samhällsfunktioner som skola, omsorg etc. finns på plats, innan vi bygger mer bostäder. I nuläget anser vi att vi som kommun har tappat kontrollen över dessa saker.

Kommunen ska säga ja till mer havsbaserad vindkraft utanför Kungälvs kust

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar UtvP: Vi vill först se mer fakta på att detta är det bästa ur miljösynpunkt. Det råder fortfarande stor ovisshet om nyttan är större än skadan.

Kungälvs kommun ska vara med och finansiera höghastighetsjärnvägen Skagerrakbanan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar UtvP: Extra viktig Vi har full förståelse att Norge vill ansluta sig till kontinenten. Men vi anser inte att detta är något som gynnar Kungälv eller dess invånare. Om vi skall satsa pengar på "kollektivtrafik", så finns det bra mycket viktigare saker att ta tag i. Ex. tätare turer till kommunens ytterområden.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar UtvP: Vi har stor brist på utbildad personal inom äldreomsorgen. I nuläget betalar vi ut stora extralöner för att personalen skall jobba extra, eller flytta semesterveckor. Att gå ner till sex timmar kommer att öka stressen på personalen. Det finns bättre sätt att göra yrket mer attraktivt. Sex timmars arbetsdag skulle skapa kaos på kort till medellång sikt. På lång sikt kan det vara ett alternativ.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar UtvP: Folkomröstningar tar stora resurser i anspråk. Vi satsar hellre på ett bättre samspel mellan invånarna, tjänstemännen och politikerna. En folkomröstning berör bara en fråga, vi vill ha mer inflytande för kommuninvånarna i alla frågor.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar UtvP: Vi har ont om personal och skall inte vägra folk arbete. Men, just när det gäller äldreomsorgen så är kommunikationen mellan "brukarna" och personalen väldigt viktig. Det redan nu vara svårt för båda parter att höra vad den andre säger. Så inom detta område anser vi att språket är en förutsättning för att ge bra omsorg.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar UtvP: Alla i samhället måste hjälpas åt. Nyanlända elever skall placeras där dom har störst chans att klara skolan. Samtidigt som det inte skall påverka andra elever negativt.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar UtvP: Kommunen skall underlätta och uppmuntra detta, men inte finansiera det.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar UtvP: Om ett privat företag utför en tjänst bättre än kommunen, så är det en självklarhet att dom skall få göra det. Givetvis måste kvaliteten säkerställas.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar UtvP: Eftersom elbilar blir allt vanligare, så är det viktigt att ha en väl utbyggd infrastruktur för detta.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar UtvP: Givetvis måste vi vara solidariska mot övriga kommuner och ta vår andel. Dock skall vi inte ta emot fler än vi kan integrera på ett bra sätt.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar UtvP: Kommunens pengar skall användas till kommunens invånare och inte blivande invånare. En skattesänkning låter den enskilde individen bestämma lite mer över sin vardag. Kanske det t.o.m. är detta lilla som gör att någon har råd att bo kvar i kommunen.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Utvecklingspartiet Kungälvs val:

 • Dela ut gratis busskort till ungdomar
 • Skapa fler ungdomsaktiviteter i de mindre tätorterna
 • Utöka det förebyggande arbetet mot kriminella nätverk