Val 2022 Valkompass
TuP

Tullingepartiet Botkyrka

Varför ska väljarna rösta på er?

Tullingepartiet är ett lokalt, obundet parti med väljare från vänster till höger. Vi vill behålla Tullinges grönområden och bebyggelsen ska vara småskalig och anpassad till Tullinges nuvarande karaktär av ”trädgårdsstad”. Vi vill förhindra att Tullinge förtätas med höghus och utvecklas till en storskalig förort. Vi vill öka Tullingebornas inflytande och målet är att Tullinge blir en egen kommun.

Våra viktigaste lokala förslag

Tullinge egen kommun

Tullingepartiets viktigaste mål är att Tullinge blir en egen kommun. Tullinge växer starkt och har idag 20.500 invånare. Botkyrka kommun har blivit för stor, tungrodd och spretig och klarar inte av denna utveckling. Vi vill öka Tullingebornas inflytande över Tullinge och bilda en egen kommun med starkt fokus på bra kärnverksamhet, ett hållbart miljötänk och nöjda invånare.

Införa kommundelsnämnder i Botkyrka.

Som ett första steg på vägen till en egen kommun, vill vi införa kommundelsnämnder i Botkyrka. Där ska sammansättningen i varje Kommundelsnämnd spegla det aktuella valresultatet i just den specifika kommundelen.

Tullingepartiet vill bygga en simhall i det expansiva Rikstensområdet

Vi driver flera lokala frågor; Skolorna ska få mer resurser. Vi kräver bekväma kommunikationer och en pendeltågsstation med två uppgångar. Ett ombyggt och mer levande centrum. En väl fungerande äldreomsorg och ett seniorboende typ Boviera. En simhall i Riksten - i och med inflyttningen av många barnfamiljer

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi är ett lokalt parti utan bindningar till något moderparti/riksparti och någon ideologi. Vi bedriver sakfrågor på kommunal nivå och arbetar efter principen att praktiska lösningar är bättre än ideologiska låsningar.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi ser gärna en koalition av partier som tillsammans med Tullingepartiet bildar en majoritet i Botkyrka Kommunfullmäktige. Då kan vi få gehör för att införa kommundelsnämnder i Botkyrka. En kommundelsnämnd i Tullinge ger Tullingeborna ett visst självstyre och inflytande över den kommunala verksamheten i Tullinge. Det kan bli ett första steg på vägen mot att Tullinge bildar en egen kommun.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

De partier som inte kan tänka sig att införa kommundelsnämnder.

Svar i valkompassen

:

Tullingepartiet Botkyrka

Det ska krävas ett polistillstånd för att tigga

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar TuP: Extra viktig År efter år ser vi samma utsatta människor sitta utanför affärer och pendeltågsuppgång. Skapar en känsla av misär och otrygghet.

Tullinge ska bilda en egen kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar TuP: Extra viktig Tullingepartiets viktigaste mål är att Tullinge blir en egen kommun. Tullinge växer starkt och har idag 20.500 invånare. Botkyrka kommun har blivit för stor, tungrodd och spretig och klarar inte av denna utveckling. Vi vill öka Tullingebornas inflytande över Tullinge och bilda en egen kommun med starkt fokus på bra kärnverksamhet, ett hållbart miljötänk och nöjda invånare.

Kommunen ska erbjuda en nattöppen förskola

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Fler naturreservat ska bildas i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar TuP: Extra viktig Många kommuner slår sig för bröstet och pekar på antal naturreservat. Vi tror att en grön och trivsam närmiljö är minst lika viktig för invånarnas välbefinnande.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar TuP: Extra viktig Under pandemin har det blivit tydligt hur viktig kunskap i svenska är. Risken för missförstånd minskar.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar TuP: Extra viktig Detta bör bekostas av kommersiella aktörer. Ej kommunal kärnverksamhet.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar TuP: Extra viktig Botkyrka behöver minska den procentuella andelen invånare med utländsk bakgrund, för att förbättra integrationen för de som redan är här. Samtidigt behöver vi ta emot flyktingar från t.ex. Ukraina.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar TuP: Extra viktig Folkomröstningar i kommunala sakfrågor med stor påverkan på invånare i kommunen, ökar engagemanget och bidrar till en bättre närdemokrati.

Elever ska förbjudas att använda ansiktstäckande slöja i grundskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar TuP: Ögonkontakt är en viktig vid möten och skapar en känsla av samhörighet. Man ser också om den andra personen uppfattar det man säger t.ex.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar TuP: Risken är att kommunen lägger för stor fokus på kulturengagemang i stället för att fokusera på kärnverksamheten. Kultur får inte bli i stället för arbete.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka insatser ska min kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Tullingepartiet Botkyrkas val:

 • Anställa patrullerande ordningsvakter
 • Lägga mer resurser på att snygga till på offentliga platser
 • Stoppa byggandet av nya hyresrätter i utsatta områden

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Tullingepartiet Botkyrkas val:

 • Förbättra kommunens service till företag
 • Ge mer resurser till elevhälsan för att förebygga psykisk ohälsa
 • Införa jourklasser för elever som inte fungerar i normal skolsituation