Val 2022 Valkompass
TJÖP

TJÖRNPARTIET Tjörn

Varför ska väljarna rösta på er?

Andra politiker delar in människor utfrån deras åsikter, höger eller vänster Tjörnpartiet ser istället kommuninnevånarna som Tjörnbor. Skall vi få ett rättvist samhälle där alla har ett lika värde måste vi utgå från männsikan och inte åsikter. Tjörnpartiet har alltid stått bakom den enskilda individen.I en liten kommun som Tjörn är det viktigt att motverka att politiker och deras bekanta skor sig

Våra viktigaste lokala förslag

Stoppa vindkraftverken med kusten

Ett helidiotiskt förslag från miljöradikala i Stockholm som inte förstår att Bevara de kulturella värden som Bohusläns kust är. Värna turism och fisket och rekreation Bohusläns kust är inte en expriment-låda för politiker med klimatångest.

Låt eleverna gå kvar i sina skolor och behåll kommunens skolor

Små gemytliga skolor med närhet till lärare och trygghet är får oss viktiga saker. Skolan är en plats för trygghet och lung inlärning. Stora klasser och stora skolenheter motverkar det lung som en kustkommun kan erbjuda. De som vill ha sina barn i storskolor lär i så fall flytta till Angered eller Södertälje

Jaga korrupta politiker och stoppa tokiga politiska förslag och upplysa folk

Vara transparent och upplysa allmänheten om galna eller korrupta beslut inom kommunen.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi har inget parti på riksnivå

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Att Tjörnpartiet får en avgörande roll i viktiga frågor

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Miljöpartiet de är för radikala för att driva kommunalpolitik.

Svar i valkompassen

:

TJÖRNPARTIET Tjörn

Tjörn ska ha två kommunala F–9-skolor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar TJÖP: Extra viktig Tjörnpartiet säger nej till att ändra och lägga ner dagens skolor och flytta eleverna Flytta eleverna ökar endast mobing i storskolor

Kommunen ska säga ja till havsbaserad vindkraft utanför Tjörns kust

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar TJÖP: Extra viktig Att fylla havet utanför Tjörns kuster med kraftverk är ett hårt slag mot naturen, fisket och vårtkulturarv. Tjörnpartiet kommer inte på någotvis att medverka att vindkraftverken uppföres och vi kommer att konsekvent att rösta nej sådana förslag. Tjörns kuster och västkusten skall inte vara ett hav för politiska expriment för en havererad energipolitik. Havet skall vara fritt

Tjörns kommun ska starta kollektivtrafikbolag tillsammans med Stenungsund och Orust

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar TJÖP: Absolut inte, Tjörns kommun har svårt att sköta sina bolag och behöver knappast ytterligare ett bolag. Kollektivtrafiken är också kostsam och därem skulle Tjörnborna få betala för att subventionera kollektivtrafiken. Vi har västtrafik i dag.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar TJÖP: På Tjörn har vi inte dessa konkurrens problem.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar TJÖP: Nej, Även om det vore önskvärt så kostar det för mycket.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar TJÖP: Det kan behövas i viktiga frågor eftersom politkerna har tappat kontakten med kommuninnevånarna

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar TJÖP: Självfallet måste anställda och vårdtagare kunna kommunicera med varandra.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar TJÖP: Ja, det vore bra med fler hyresrätter på Tjörn som ligger bra i pris. Så att undgomar kan få en bostad

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar TJÖP: Tjörns kommun har svårt att hindra privata aktörer att utföra tjänster

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar TJÖP: Det är inte Tjörns kommuns ansvar att "vara tanksstation" Vi anser att laddstationer behöves men löses bäst via privata aktörer. tex: Bensinmackar och livsmedelsbutiker

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar TJÖP: Det vore självklart eftersom tilgången på bostäder är liten på Tjörn

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar TJÖP: Extra viktig Kultur kostnaderna måste minskas och ge mer pengar till föreningslivet istället

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar TJÖP: Skattenivån får inte öka men förhoppningsvis med rätt politisk styrning så kan skatten eventuellt sänkas i framtiden.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

TJÖRNPARTIET Tjörns val:

 • Bygga fler trygghetsboenden för äldre
 • Erbjuda barnomsorg på kvällar, helger och nätter
 • Ge alla kommunanställda rätt till heltidstjänst