Val 2022 Valkompass
TimP

Timråpartiet Timrå

Våra viktigaste lokala förslag

Införande av Norrtäljemodellen

70-80% av alla sjukvårdskostnader avser äldre och multisjuka. Vi har idag ett sjukvårdssystem som bygger på två aktörer, region och kommun och där patienten ibland ramlar mellan stolarna. Vi vill att Regionen, Timrå, Sundsvall och Ånge bildar en Norrtäljemodell med äldreomsorg, hemtjänst, LSS, vårdcentraler, tandvård och sjukhus i en gemensam organisation med egen budget och ledning.

Nej till utbyggnad av vindkraft

Vi säger nej till fortsatt utbyggnad av vindkraft, både på land och ute till havs. Vindkraft är dåligt för de närboende med buller, ljud, belysning och skuggbildning. Det är dåligt för djur och natur med fågeldöd m.m. Det är också dåligt för det svenska energisystemet och är ett hot mot den nationella säkerheten med stort utländskt ägande, största andelen av den kinesiska kommunistregimen.

Satsning på äldreomsorgen

De äldre ska känna trygghet och få göra sig förstådd, de ska inte heller behöva träffa så mycket nya ansikten. Vi vill satsa på personalen med ökad grundbemanning, ta bort ofrivilliga delade turer, rätt till heltid. Betalda arbetskläder och skor. Utdrag ur belastningsregistret samt språkkrav vid nyanställning.

Svar i valkompassen

:

Timråpartiet Timrå

Det ska bli lättare att få bygglov i strandnära områden

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar TimP: Timrå har nio mil kust och en del sjöar och vi behöver fler som flyttar till Timrå för att få mer skatteintäkter för att kunna ha en bra skola, vård och omsorg. Självklart måste möjligheten till allmänheten kunna vandra i området finnas kvar. Men att ha 100-300 meters strandskydd kan i vissa situationer bli rätt absurd.

Kommunen ska bygga en matsal på Mariedalsskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar TimP: Barnen har länge gått till Hagalid och ätit och det håller inte. En modern skola som Mariedalsskolan är måste ha en matsal.

Kommunen och regionen ska samarbeta om vården i ett nytt bolag

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar TimP: Vi vill införa en ny vårdmodell med patienten i fokus. Den finns i Norrtälje och snart i Södertälje. Kommunal äldreomsorg, hemtjänst, hemsjukvård, LSS samt vårdcentraler, sjukhusvård och tandvård i en gemensam organisation med egen ekonomi och styrning. Detta skulle kunna samarbetas om i exempelvis mellan Timrå, Sundsvall och Ånge samt Sundsvalls sjukhus (regionen).

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar TimP: Klimatfrågan är viktig, men vi tror inte på ideologiska pekpinnar att tvinga barn till köttfria dagar. Däremot tycker vi att det ska finnas ett vegetariskt alternativ varje dag. Timråpartiet driver också frågan om att köpa in kött från lokala bönder och låta bönderna föda upp köttdjur åt kommunens skolor och äldreomsorg.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar TimP: Kommunala bolag ska skapa samhällsnytta för medborgarna där privata näringslivet inte kan, får eller vill etablera sig eller där samhällsintresset är stort. AB Timråbo är en del av det intresset att det finns hyresrätter till rimliga priser och där marknadspriset inte är tillräckligt högt för privata företag att bygga nytt till rimligt pris.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar TimP: Vi skulle kunna tänka oss att prova detta i projektform och utvärdera eftersom idén är intressant. Men vi har svårt att se vi kan finansiera detta inom den kommunala ekonomi. Vi tycker att rätt till heltid, bort med ofrivilliga delade turer och kostnadsfria kläder och arbetsskor är högre prioriterat.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar TimP: Timråpartiet är det parti som drivit denna fråga längst i kommunen. Kommunal äldreomsorg och hemtjänst är inget integrationsprojekt. De äldre har rätt att kräva att alla anställda, oavsett bakgrund, kan uttrycka sig och förstå svenska. Det finns nu en bred uppslutning från Vänsterpartiet, Socialdemokraterna till Sverigedemokraterna tack vare Timråpartiet som vill att detta ska införas.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar TimP: Vi ska bygga så billigt som vi kan och Timråpartiet har drivit detta i AB Timråbo:s styrelse, exempelvis via standardiserade hyreshus via Sveriges Allmännytta. Men det kräver också bättre konkurrens på byggmarknaden och möjlighet till investeringsstöd från staten.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar TimP: Vi är inte ideologiskt låsta utan utgår från sakfrågan och hur den ska lösas på bästa sätt. Ett privat företag som följer tydliga och uppsatta kvalitetskrav som är så pass hård att stora övervinster inte skapas så är vi för det. Vi ser också hellre små familjebolag/kooperativ som aktörer än stora börsnoterade bolag. Men privata aktörer ska inte finnas för att ta russinen ur kakan.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar TimP: Privata marknaden ska bygga laddstolpar, inte kommunen. Kommunen bedriver inte bensinmackar heller. Men...det kan finnas situationer där det kan vara värt att kommunen bygger själv, exempelvis vid pendlarparkeringar eller att kommunen uppmuntrar/skapar förutsättningar för privata aktörer att bygga.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar TimP: Vi ska inte ta emot fler än vad vi klarar av i kommunen gällande boende, skola, SFI m.m.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar TimP: Timrå har inga friskolor och det är ingen kommunal fråga. Det är skolinspektionen som beviljar om en friskola får starta eller inte.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar TimP: Vi prioriterar skola, vård och omsorg. Kärnverksamheten måste fungera i första hand. Kultur är viktigt men det finns begränsade resurser, dock är Söråkers Folkets Hus och Pangea två jätteviktiga verksamheter i kommunen som vi värnar om som parti.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar TimP: Extra viktig Vi ska inte ha högre skatt än Sundsvalls kommun. Som mest låg vi 1 kr mer per 100-kronor än i Sundsvall men vi i oppositionen fick genom en skattesänkning på 35 öre . Vi behöver återgå till den tidigare skattesatsen som var mellan 1983 och 2020 annars kommer Timrå inte vara en attraktiv boendekommun att flytta till.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Timråpartiet Timrås val:

 • Minska klasserna i de kommunala skolorna
 • Öka den medicinska kompetensen för att ge vård i hemmet
 • Öka grundbemanningen i äldreomsorgen

Så svarar TimP: Timråpartiet prioriterar kärnverksamheten. Det är våra medborgare som behöver skola, vård och omsorg som ska prioriteras. Sen är det viktigt att vår personal får goda möjligheter att göra ett bra arbete med en arbetsgivare som bryr sig om dem och deras arbetsmiljö.