Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Vilhelmina

Varför ska väljarna rösta på er?

Sverigedemokraterna en ny kraft i kommunen. Kommunen har länge styrts av partier där nedläggning av offentlig service oftast varit ett självklart alternativ. Sverigedemokraterna har under årens lopp prioriterat annorlunda, vård skola och omsorg är kommunens kärnuppgifter och skall därmed upprätthållas.

Våra viktigaste lokala förslag

Språkkompetens för social trygghet i kommunens verksamhet.

Sverigedemokraterna anser att det är av största vikt att de arbetande i kommunens verksamheter skall kunna det svenska språket. Vi kräver goda språkkunskaper i våra verksamheter. Personalen och brukare skall känna sig trygga med att kunna kommunicera. Detta gäller både fast och vikarierande personal. Detta skall gälla all nyrekrytering samt befintlig personal.

Stärka psykiska hälsan i samhället och i skolan.

Sverigedemokraterna ser med stort allvar på den ökade psykiska ohälsan både bland barn och unga men även inom alla ålderskategorier. Vi vill säkerställa att inga besparingar sker inom detta område och förmånligt tillgodoses med de resurser verksamheter kräver.

LOV - Valfrihet under ansvar.

Sverigedemokraterna vill möjliggöra (LOV) i kommunen inom omsorgen. Vi anser att att valfrihet där det är möjligt skall det vara helt upp till den enskilda individen att välja sin vårdgivare.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

nej inte mig veterligen

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

styret skall bestå av gemensamma sakpolitiska inriktningar där vi stärker kommunens kärnuppdrag.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna stänger inte dörren för någon.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Vilhelmina

Kommunen ska säga nej till ytterligare vindkraftsutbyggnad

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Sverigedemokraterna ser negativt på vindkraftsetableringar. Det är ett stort ingrepp på naturen, djurliv och närliggande boende.

Musikskolan i Vilhelmina ska återinföras

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Sverigedemokraterna i Vilhelmina ser positivt på ett återinförande av musikskola. Oavsett vilken regi den drivs i.

Kommunen ska verka för att inkomster från lokal energiproduktion stannar kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Kommun och region, skall absolut ha rätt till ersättningar från energiproduktion. där naturresursen utvinns från. Så det skall kommunen absolut verka för enligt Sverigedemokraterna.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Begär medborgare en folkomröstning i en specifik fråga skall det också genomföras samt respekteras av folkvalda politiker. Det är demokrati i sin renaste form .

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Kommunikation är vårdens viktigaste instrument. språket är vitalt för både vårdtagare och vårdgivare, alla skall känna sig trygga med att bli förstådda.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Sverigedemokraterna tycker att valfrihet är viktigt om det är möjligt. Vi Sverigedemokrater vill införa LOV (Lagen om Valfrihet) i Vilhelmina kommun. Kvalitén är däremot viktigt att den är jämställt med kommunen eller bättre.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: El-bilsinfrastrukturen behövs rustas upp för medborgare som väljer att införskaffa en elbil. Förutsättningarna skall kommunen ansvara för.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Sverigedemokraterna anser att Kommunen är bäst kunnig vad de är kapabla att ta emot.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Valfrihet inom skolan skall vara en rättighet i fria skolvalet. . Väljer eleven och föräldrarna ett privat driven skola så skall det också respekteras. Så länge kvaliteten är jämställd kommunen eller bättre.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Kulturen förenar. Men det måste också finnas en gräns på hur mycket det kan kosta, den skall aldrig konkurrera med kommunens kärnuppdrag. Den skall uppmuntras främst främja vår historia, identitet och förenar oss medborgare.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Vilhelmina kommun har länge förlorat stora intäkter i form av bland annat ifrån skatt, kan vi idag inte idag sia om hur framtiden kommer att se ut när det kommer till kommunalskatten. Däremot vill vi att medborgare skall få ut så mycket som möjligt av varje skattad krona i den kommunala servicen i form av skola, vård och omsorg. Vi vill helst behålla men vi kan inte heller utesluta höjning

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Vilhelminas val:

 • Bevara fjällskolorna i kommunen
 • Lägga mer resurser på den kommunala elevhälsan
 • Stärka kommunens service till företag