Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Vetlanda

Varför ska väljarna rösta på er?

Väljarna skall rösta på Sverigedemokraterna för att vi för en sund ansvarsfull ekonomisk politik. Vi står väljarna nära o lyssnar på innevånarnas åsikter och idéer.

Våra viktigaste lokala förslag

Trygghet

Polisen närvaro både i tätort och kransorter

En levande innerstad

Öppen levande innerstad med grönområde lätttillgängliga parkeringar för att gynna centrumhandeln

Vård och omsorg

Verka för personalens sammanhållna arbetstider. Samt krav på kunskap svenska språket.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi har inte sett att vi har olika uppfattningar eller skiljemeningar utifrån kommunala frågor.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi arbetar för att en borgerlig konservativt styre får majoritet i kommunen.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi utesluter ingen som har liknande uppfattning som oss om hur kommunala drivas.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Vetlanda

Fler övervakningskameror ska sättas upp i centrum

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig I grund o botten så borde detta inte behövas om en högre polisnärvaro fanns.

Det ska finnas fler lättillgängliga parkeringar i centrum för att gynna handeln

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi anser att vi måste underlätta för handeln i centrum att kunna blomstra.

Kommunen ska verka för att ungdomsmottagningen ska finnas kvar i Vetlanda

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Viktigt att ungdomar kan söka den riktade hjälp i närområdet.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi anser inte det skall toppstyrdas, det viktigaste är att utgår från att hela kostcirkeln används.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi behöver mer händer i vården samt att inte bara en yrkesgrupp ska få denna del.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Rent demokratimässigt så är det bra! Ger en bredare folklig acceptans.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Sverigedemokraterna Vetlanda har hoppat över denna fråga

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Kommunen skall inte finansiera riktade enskilda boenden då det finns riktad ekonomisk hjälp att tillgå (ex bostadsbidrag).

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det skall vara brukaren och deras behov/önskemål som skall styra vilken vårdform de önskar. Detta innebär att det kan vara ett privat företag som bäst tillhandahåller kundens önskningar/behov.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi tycker inte detta tillhör kommunens kärnverksamhet.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi anser att Sverige tagit emot för många utan kontroll och plan för en lyckad integration.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Mindre skatt ger mer i plånboken.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Vetlandas val:

 • Begränsa barngruppernas storlek i förskolan
 • Planlägg för tomter i hela kommunen
 • Öka antalet vuxna i skolan för att skapa trygghet