Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Växjö

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi vill ha ett tryggt och säkert Växjö. Barn och unga ska känna sig trygga i skolan och ha lugn och ro under studierna. Alla Växjöbor ska ha nära till skog och sjö för att kunna koppla av. Skolungdomar och äldre ska ha god och näringsrik mat.

Våra viktigaste lokala förslag

Öka tryggheten och tilliten i Växjö kommun och Växjö stad

Inga skjutningar i Växjö! Utöka kamerabevakning och skapa en kommunal sammanhållande trygghets- och säkerhetsfunktion. Vi vill skapa trygghet i hela kommunen. Trygghet handlar om allt från att säkerställa arbetsmiljön för lärare och elever i skolan till tilliten medborgare emellan. Friheten att oavsett ålder och kön kunna röra sig tryggt ute i samhället, under alla tider på dygnet.

Liv och företag i hela Växjö kommun - Stärkt näringsliv och landsbygd

Vi verkar för att fler kan leva, bo och driva företag i hela kommunen. Med samverkan i de kommunala förvaltningarna kan vi uppnå minskad byråkrati, färre kontroller och lägre avgifter. Med trygg energitillgång för invånare och företag skapas fler arbetstillfällen. Ett fortsatt stöd till Växjö Smaland Airport är av stor betydelse för kommunens landsbygdsutveckling och växande näringsliv.

Återupprätta välfärdskontraktet - skapa värdig äldreomsorg och utbildning.

Använd skattemedlen rätt. Bidragsberoende och obefogad tolkanvändning ska motverkas. Omsorgen om kommunens äldre och sjuka ska prioriteras och göras värdig. Växjös skolor ska åter bli en plats där eleverna tryggt kan inhämta kunskap. Personal måste ges bättre villkor och förutsättningar. Anställda i kommunens verksamheter ska vara bakgrundskontrollerade och ha relevanta språkkunskaper i svenska.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Inte direkt.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Om vi har tur och går framåt kraftigt i valet kan vi tänka oss att styra tillsammans med M och KD, eventuellt L.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej, däremot finns det partier som har sagt att de inte vill styra med oss.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Växjö

Kommunala byggnader ska förses med växtlighet på väggar och tak

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Växtlighet kräver en del underhåll, det kan vara bättre att satsa på solpaneler.

Centrala Växjö ska få fler parkeringsmöjligheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Alla kan inte åka buss eller elcykel. Invånare från orter utanför Växjö måste kunna ta sig till centrum för att uträtta sina ärenden.

Kommunen ska återta driften av äldreomsorgen från privata aktörer

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det finns egentligen inget som talar för att kommunen skulle sköta det bättre.

Miljöpåverkan ska vägas in vid alla kommunens inköp av varor och tjänster

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Kommunen ska föregå med ett gott exempel när det gäller miljön, utan att gå till överdrift och motverka syftet.

Kommunen ska fortsätta stödja flygplatsen Växjö Småland Airport

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Flygplatsen är inte bara viktig för näringslivet, även brandbekämpning och ambulansflyg behöver flygplatsen.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det är inte lagligt för kommunen att konkurrera med privata företag. Däremot kan fler kommunala verksamheter drivas i bolagsform.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det är inte möjligt att genomföra i den närmaste framtiden, det saknas personal och pengar för detta.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Det handlar om säkerheten för våra äldre. Ingen ska behöva skadas eller drabbas på annat sätt av språkliga missförstånd.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Växjö har efter sammanslagningen ett finansiellt starkt bostadsbolag. Det borde vara möjligt att bygga ett antal billiga lägenheter.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Detta kan skötas av privata företag. Kommunen äger inga bensinstationer. Men på de platser där det finns ett stort behov kan kommunen bygga några stolpar.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Växjö har redan tagit emot ett stort antal. Innan dessa flyktingar har återvänt bör vi dra ner på antalet betydligt.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Växjö har en stor andel privata skolor idag. En något större andel kommunala skolor skulle göra utbildningsförvaltningens arbetsplanering lättare.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: En del kultur får inte alls bidrag från kommunen och en del kultur får ganska mycket. En översyn behöver göras.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: En skattesänkning ger några kronor mer i plånboken, men pengarna äts snabbt upp av ökade el- och hyreskostnader, vilket slår hårdare mot de som har det sämst.

Vilka insatser ska Växjö kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Växjös val:

 • Anlita fler kommunala ordningsvakter
 • Förbättra belysningen på otrygga platser
 • Sätta upp fler övervakingskameror

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Växjös val:

 • Bygga fler cykelvägar i kommunen
 • Verka för att familjecentraler öppnas i Lammhult, Braås och Teleborg
 • Öppna flera nya trygghetsboenden i kommunen