Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Värmdö

Varför ska väljarna rösta på er?

Vill de ha förändring på riktigt är det Sverigedemokraterna de skall rösta på. Vi värnar trygghet och tradition och vår landsbygd skall leva. Vi ska bevara vår skärgårdskommun och inte exploateras och växa för fort. Värmdö ska inte bli som andra sidan stan vi vill inte att Värmdö blir ett utsatt område.

Våra viktigaste lokala förslag

Effektivare infrastruktur och totalt byggstopp för att motverka bilköerna

SD vill att all nybyggnation som inte är av samhällsnödvändig karaktär, fryses med anledning av de svåra trafikproblemen. Den stora inflyttningen till Värmdö har gjort att det interna vägnätet inte räcker till samt att bristfälliga in- och utfarter blir överbelastade. SD vill därför som åtgärd införa byggstopp i syfte att få andrum och utarbeta en handlingsplan för att lösa befintliga köproblem.

Stärk skola och äldreomsorg

SD vill prioritera skola och omsorg i den kommunala budgeten som garanterar hög kvalitet i skolans utbildning samt en trygg arbetsmiljö för både lärare och elever. Äldreomsorgen i kommunen ska tillföras de resurser som krävs för att säkerställa att våra äldre får vård av hög kvalitet, personal som behärskar svenska språket samt en mångfald av stimulerande aktiviteter som förgyller vardagen.

Trygghet och säkerhet

SD vill att kommunen inleder samtal med Polismyndigh. om att återetablera ett närpoliskontor i Värmdö. Närhet till lokal polis skapar både trygghet och nya möjligheter till samverkan mellan polisen och kommunen i det trygghetsskapande arbetet. Det bör även införas kameraöverv. i kommunens centrumområden samt ronderande väktare. För att styra detta arbete behöver ett Brottsförebyggande råd inrättas

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi r redo att styra Värmdö mot en ljus framtid. Vi kan styra med de partier som vi finner samsyn med.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kan styra med alla där vi tycker lika.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Värmdö

Kommunen ska verka för en vindkraftspark i havet utanför Sandhamn

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Vindkraftverken för dyr och har för dålig effektivitet. Skadar dessutom fågellivet.

Nybyggnation ska stoppas tills trafiksituationen förbättrats

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Vi vill ha totalt byggstopp för flerbostadshus på Värmdö. Endast nödvändig byggnation för service, omsorg och trygghetsboende.

Boende på Värmdö ska slippa betala avgift på nya Skurubron

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi har ingen annan möjlighet att komma ut från Värmdö. Vi ser det som naturligt att staten skall se till att vi kan komma ifrån Värmdölandet då det är en ö, utan att behöva betala för det.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: En friskola är ett eget bolag och skal ha rätten att själva bestämma hur deras elevmottagande ser ut.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Med mycket billiga hyresrätter finns risk för segregation och separata samhällen. Det är inget vi vill ha på Värmdö. Vi vill inte bli som andra sidan stan.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det ska finnas valfrihet i vår mening.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi ska se till att alla har möjlighet att ladda sina bilar för att värna vår miljö på Värmdö. Det ska vara lätt att välja en elbil.

Kommunala bolag som konkurrerar med det privata näringslivet ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det kommunala ska inte konkurrera med det privata.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Enligt oss är det av största vikt att kommunen själv får bestämma hur många man kan ta emot. Vilken kapacitet man har att integrera de som kommer in i vårt samhälle. Återigen vi vill inte ha ett Värmdö som på andra sidan stan.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Det är bra att vi har privata aktörer som driver skolor på Värmdö. För oss är det viktigt med valfrihet. Föräldrar skall kunna välja det de anser är bäst för deras barn.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Vi vill gärna se en skattesänkning om det är möjligt. Det är något som gynnar alla Värmdöbors plånbok.

Vilka förslag för äldre ska Värmdö kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Värmdös val:

 • Ge extra stöd till föreningar som erbjuder aktiviteter för äldre
 • Införa en maxgräns för hur många anställda en hemtjänsttagare ska möta
 • Tillaga maten på plats på kommunens äldreboenden

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Värmdös val:

 • Förbättra belysningen på otrygga platser
 • Lägga mer resurser för att fler elever ska nå kunskapsmålen
 • Öka lärartätheten i kommunens skolor