Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Vännäs

Varför ska väljarna rösta på er?

Sverigedemokraterna är partiet för de som sätter välfärdsfrågor och kärnverksamhet i första rummet. Vill man ha lyxkultur, konst, administration och förtroendemannaorganisation för våra skattepengar finns de andra partierna att rösta på

Våra viktigaste lokala förslag

Trygga välfärden

Trots en hög kommunalskatt påtalas ofta brister inom tex äldreomsorgen där pengarna inte räcker till och personalen minskats genom åren. Men trots såna åtgärder är kostnaden för omsorgen inte lägre än för liknande kommuner. En analys av vad detta beror på behövs så att våra äldre får den vård de behöver och att skattepengarna används på ett bra sätt.

Lägg ner centrumplanen och lägg pengar på nödvändig verksamhet istället.

Det ekonomiska läget kommer att försämras på sikt. Att då lägga stora summor pengar på ombyggnation av centrum är en dålig idé. Att trafiksituationen blir säkrare med fler in-/utfarter mot huvudled är inte trovärdigt. Särskilt med alla gående över dessa. Att offra en bit av postparken för en infart för de få bilar som ska hämta/lämna på stationen är onödigt. Det är aldrig kö och grönytan behövs.

Förbjud tiggeri i kommunen

Både för medborgarnas trivsel och för näringsidkarnas skull bör tiggeri förbjudas i kommunen. Kommunen ska i sin ordningsstadga ha ett förbud mot offentligt tiggeri samt krav på tillstånd vid insamling av pengar oavsett om detta sker aktivt eller passivt.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill se ett styre där våra visioner och vår politik har ett stort inflytande. Vi samarbetar där vi får ut mest utav ett samarbete oavsett åt vilket håll vi måste gå.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej men det finns partier med väldigt lite gemensamt med oss, som tex MP

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Vännäs

Kommunen ska planlägga för fler villatomter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det är många som vill bo i kommunen så tomter behövs för att öka byggandet .

Kommunen ska säga nej till ytterligare vindkraftsbyggen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Vindkraft förfular miljön och är inget kommunen bör satsa på.

Vännäs kommun ska stoppa planerna på att bygga om centrum

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Tanken är att det ska bli säkrare för bland annat skolbarn men planen är ej genomtänkt utan riskerar bli ett dyrt bygge utan att målen uppnås och ingen vill väl ha fler dåligt genomtänkta trafiklösningar som rondellen. Att fräscha upp ojämna gångbanor och snygga till parken hade man kommit långt med utan att plöja ner stora summor pengar på något som redan fungerar.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Beror mycket på varifrån kött kontra vegetariska alternativ kommer ifrån och om bra näringsvärden uppnås även med vegetariska alternativ .

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Att avveckla kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv, kan vara svårt att göra. Kommunen har ett ansvar att erbjuda välfärdstjänster. Vad göra ifall de privata flyttar/lägger ned? Däremot inom verksamhet som inte berör välfärd får man ta ställning från fall till fall beroende på hur det ser ut på orten och villa aktörer som finns.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Alla händer behövs inom omsorgen och förslaget kommer kosta för mycket .

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: De som bor i kommunen bör också kunna påverka vad som beslutas framförallt inom områden som påverkar invånarnas vardag och deras upplevelse av kommunen funktionellt eller estetiskt.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Det är viktigt att de äldre kan göra sig förstådda och känna trygghet och där är språket viktigt.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Friskolor ska inte vara skyldiga ta emot nyanlända elever. Vi kan inte kräva att alla skolor ska ha särskilda resurser för detta som kanske bara berör ett fåtal elever på mindre skolor.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det är viktigt att se till behovet. Flyttar någon från billig lägenhet till dyrare eller villa blir en billigare lägenhet ledig. Med dagens byggnadskostnader är det tyvärr svårt att producera riktigt billiga lägenheter. Samtidigt som innehavet kommunen har ibland måste renoveras vilket kan medföra hyreshöjning Däremot kan kommunen se till att inte 'överrenovera' sitt bestånd så hyrorna hålls nere.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Viktigast är att de äldre får bästa möjliga omsorg och att alla känner att man är fri att välja omsorg som man önskar och kan byta företag om det inte fungerar.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Laddstolpar för elbilar kostar pengar. Är knappast klokt att låta alla bilägare/ickebilägare betala för laddstolpar genom skattesedeln kan jag tycka. Bättre vore att de som nyttjar dem betalar dem genom en höjd kostnad eller motsvarande.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Vi har idag både friskola och kommunal skola som fungerar och ser inget behov av fler aktörer .

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Extra viktig Ska det göras satsningar på kultur bör de i första hand komma de till gagn som inte själva kan ta sig ut på olika arrangemang. Som de äldre på våra boenden.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Kommunalskatten har länge varit hög utan att medborgarna kunnat se vad de fått extra för dessa pengar och den bör därför sänkas. Kommunen kan istället spara in på kultur och onödig administration som tex koldioxidbudget för att ta ett aktuellt exempel

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Vännäss val:

 • Förbjuda tiggeri i kommunen
 • Prioritera vård och skola i budgeten
 • Servera mer närproducerad mat i skolor och på äldreboenden