Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Vänersborg

Varför ska väljarna rösta på er?

Sverigedemokraterna har varnat för denna utveckling som vi ser hända nu. Vi lägger de förslagen som vi ser är nödvändiga, där inga andra partier vågar.

Våra viktigaste lokala förslag

Trygghet

Kommunen ska se över vilka platser som är i behov av kameraövervakning i syfte att förebygga och lagföra brott och öka den upplevda tryggheten. Kommunen ska i samråd och samverkan med Polisen verka för att trygghetskameror uppförs på platser där det utifrån en analys är lämpligt. Satsningarna på kommunalt finansierade väktare ska öka för att stärka bevakningen. Vänersborgs gator skall vara säkra.

Integration

Kommunens ska driva pilotärenden för att pröva bosättningslagen i förhållande till det grundlagsskyddade kommunala självbestämmandet. Höja språkkrav för anställda och vikarier inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade. En översyn ska göras av kommunens kostnader för tolkning. En självkostnadsprincip för myndiga personer som lämnat etableringstiden ska utredas.

Utbildning

Kläder till förskolepersonal. Införa en förberedelseskola på prov i kommunen. Förslag ska framarbetas om hur jourklasser och/eller jourskola kan erbjudas elever som är särbegåvade eller har särskilda behov. Barn- och utbildningsförvaltningen ska i upphandlingen prioritera mindre förskole enheter framför storskalighet. Riktlinjer för modersmålsundervisning i skolan ska framarbetas och beslutas.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

SD vill ingå ett styre ihop med M,KD,L

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Ja vi ser det ganska svårt att styra ihop med S. Omöjligt att styra med C,V,MP

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Vänersborg

Övervakningskameror ska sättas upp på flera offentliga platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ordna en legal street race-bana

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kollektivtrafik i kommunen ska vara gratis för pensionärer

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Vänersborgs val:

 • Servera mer lokalproducerad mat i skolor och på äldreboende