Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Uppvidinge

Varför ska väljarna rösta på er?

Det behövs en förändring till långsiktig hållbarhet och prioritet på kärnverksamheterna skola, omsorg och samhällsbyggnad i Uppvidinge. Just nu befinner vi oss i en situation där styrande politiker planerar enorma investeringar i en tid då aldrig varit dyrare att bygga. Vi lägger hellre medel på underhåll och renovering av våra byggnader och prioriterar skola, omsorg och samhällsbyggnad.

Våra viktigaste lokala förslag

Låt lärarna undervisa

Minimera administration för lärare - analysera vilka arbetsuppgifter som kan överlåtas på annan personal

Värdig och nära omsorg med behövande i fokus

Ett särskilt boende i varje kommundel. Vi vill att individen får ett större inflytande över sin situation och mer fokus på livskvalitet på våra särskilda boenden. Kvalitativ hemtjänst där vikten ligger på relationen mellan behövande och hemtjänstpersonal.

Ekonomisk hushållning

Kvalitativ kärnverksamhet i första hand och mindre utrymme för verksamhet som inte kommer kommuninnevånarna till gagn. Driftskostnader måste kunna upprätthållas över tid, nyinvestering måste alltid vägas mot kostnader för skötsel och underhåll.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Stabilt

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Uppvidinge

Kommunen ska bygga trygghetsboenden för äldre

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Vi kan redan idag erbjuda fina boenden i markplan alternativt särskilt boende, där vi ser möjligheter att öka boendekvaliteten från nuvarande situation. Vi har inte märkt av de underlag som finns att behovet av trygghetsboende är stort, om det i framtiden ändras och invånarna hellre vill ha trygghetsboende och färre särskilda boenden så får vi ta ny ställning i frågan.

Den nedlagda dagverksamheten för äldre ska starta igen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Dagverksamheten är en viktig pusselbit för att kunna nå vårt mål om livskvalitet på våra särskilda boenden. Att ha en trevlig miljö och trivsam vardag är viktigt om man bor på ett särskilt boende.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Uppvidinge kommuns bolag har en bra balans när det kommer till konkurrenssituationer, vi finner ingen anledning att avveckla något bolag.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi är inte intresserade av att begränsa matsedeln för eleverna på Uppvidinges skolor utan bevisbara positiva effekter. Det kan finnas anledning att ha ett vegetariskt alternativ men att införa köttfria dagar ser vi ingen positiv effekt med.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi ser ingen fördel i att begränsa arbetstiden till 6tim, möjlighet till deltidsarbete finns redan.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Folkomröstningar är positiva när det kommer till stora förändringar som får effekt över lång tid.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig God språkförståelse är en förutsättning för att kunna erbjuda god vård och omsorg. Vi arbetar aktivt för att detta skall bli verklighet.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Att erbjuda ett varierat utbud av boenden är viktigt för att tillgodose behovet hos olika individer i kommunen. Uppvidingehus har en bra mix av nyare och äldre hyresrätter med olika hyror i nuläget.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Att privata företag driver särskilt boende i kommunen har hitills fungerat bra.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi anser inte att kommunen skall ligga före i att investera i infrastruktur som bara gagnar en liten del av invånarna. Däremot så skall kommunen se till att det finns tillgång till laddstolpar för de egna verksamheter som använder elbilar.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Uppvidinge har tagit emot en orimligt stor andel människor från länder med kultur som är mycket olik vår egen och det anser vi vara olyckligt för alla inblandade. Vi skall inte ta emot fler än vi kan hjälpa. Vi har tagit emot fler än så vilket leder till otrygghet, bidragsberoende och segregation.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Vi är positiva till företag som vill etablera sig i vår kommun och hjälpa till att göra den bättre.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Extra viktig Uppvidinge har en stark och livskraftig kultur som är baserad på företagande och idrott, vi tycker att samverkan mellan kultur och kommun är mycket viktigt. Föreningsverksamheten i kommunen är ett kitt som genom mycket ideellt arbete bidrar till att samhället håller ihop.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Extra viktig Uppvidinges skatt måste sänkas. Första steget till det är att få vår skola och omsorg att fungera med god kvalitet.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Uppvidinges val:

 • Skapa ett särskilt boende i varje kommundel

Så svarar SD: Extra viktig Uppvidinge behöver 5 särskilda boenden där man kan leva med god livskvalitet när man har behov av hjälp på äldre dar.