Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Upplands Väsby

Varför ska väljarna rösta på er?

Därför att vi inte är som alla de andra partierna.

Våra viktigaste lokala förslag

Trygghetscenter

Trygghetscenter i kommunalt regi som agerar som samordnare för olika grannsamverkansföreningar, väktare och Polisen.

Tiggeriförbud

Att i kommunens lokala ordningsföreskrifter införa ett lokalt förbud mot aktiv och passiv insamling av pengar på olika platser i kommunen.

Energieffektivisering av fastigheter

Införande av intelligent energieffektivisering av fastigheter genom prognosstyrning. Om det blir två grader varmare inom en kort tid kunna begränsa energianvändningen och invänta skiftet i väderlek för uppvärmning.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

På riksnivå har ett framgångsrikt block med Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna etablerats. Vi är övertygade om att ett liknande samarbete skulle fungera utmärkt även i Upplands Väsby.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej, vi är öppna för ett samarbete med alla partier som vill göra Väsby bra.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Upplands Väsby

En kommunal hemtjänst ska inrättas och kunna väljas bland övriga aktörer

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Fler valmöjligheter är alltid ett bra utgångsläge.

Ett nytt bibliotek ska byggas på platsen för gamla medborgarhuset på Centralvägen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Sverigedemokraterna anser att det är en bra placering av det kommande biblioteket i kommunen.

Nybyggnation i Upplands Väsby ska ske i äldre stil snarare än i modern stil

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Enligt undersökningar vill Väsbys invånare ha äldre stil och vi lyssnar på invånarna.

Det ska vara förbjudet att tigga i Upplands Väsby

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Sverigedemokraterna har länge varit tydliga med att det krävs åtgärder för att stoppa den hänsynslösa människohandel som följt i spåren av organiserat tiggeri.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Hjälp ska i första hand ske i närområdet.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Det svenska språket är nyckeln in i samhället.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Tvång är aldrig lösningen.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Sverigedemokraterna är positiva till fler billiga hyreslägenheter i synnerlighet när det gäller studentbostäder och äldrebostäder.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Tillgången till laddstolpar är just nu ett gigantiskt hinder till varför fler inte väljer elbil. Kan kommunen ta sitt ansvar och underlätta detta, är det en självklarhet att de också borde göra det.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Sverigedemokraterna ser inget behov just nu av att förändra nuvarande fördelning.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Sverigedemokraterna anser att det i nuläget finns viktigare prioriteringar att göra i Upplands Väsby än kultursatsningar.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Extra viktig Sverigedemokraternas ambition är att sänka kommunalskatten i Upplands Väsby.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Upplands Väsbys val:

 • Anställa fältarbetare som ska motverka ensamhet hos äldre
 • Minska barngrupperna i kommunens förskolor
 • Öka elevhälsans resurser