Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Ulricehamn

Varför ska väljarna rösta på er?

För att Sverigedemokraterna står för ordning och reda, och det personliga ansvaret. Vi ser oss själva mer som politiker som drivs av en vilja att förändra, än att göra politisk karriär i egen sak. Vi är mer inriktade på resultat än prestige.

Våra viktigaste lokala förslag

1 Byggnation

Vi vill att det vid nyproduktion byggs med respekt för omkringliggande arkitektur, och historiska värden. Vi vill utveckla men samtidigt bevara det som gör Ulricehamn unikt, småstadsidyllen vid Åsunden

Resursskola.

Vi vill att det inrättas en resursskola dit elever som regelbundet stör undervisningen kan flyttas för kortare eller längre perioder. På så vis kan dessa elever få en individanpassad undervisning samtidigt som övriga elever och lärare får möjlighet till studiero.

Omsorgen.

Vi vill att kommunen i större utsträckning tar hänsyn till personalens önskemål exempelvis genom att återgå till den tidiga möjligheten att själv anpassa sitt arbetsschema.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Inte i dagsläget.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

I kommunen ser vi gärna ett majoritetsstyre med M och Kd. Men ser inga som helst hinder i att samarbeta med de övriga partierna.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Ulricehamn

Ett sjuvåningshus ska byggas på Marknadsplatsen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Vår inställning är att eftersom Ulricehamn är belägget på åsarna runt Åsunden skall all nyproduktion präglas av ett terrasstänk. det vill säga att de lägre husen byggs nederst.

Fler bostäder ska få byggas på strandskyddade områden

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det är förståeligt att många människor gärna bygger alldeles i närheten av vatten. Men vi tycker att det skall byggas en bit ifrån strandlinjen för att få en ökad tillgänglighet för fler.

Kommunen ska planlägga nya områden för vindkraft

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Vi anser att vindkraften är en del i en mycket kostsam nationell agenda som lovar mer än den kommer att hålla vad gäller planerbar energi. Landsbygden skall inte bära bördan av dåliga politiska beslut.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Det är människans eget beslut att äta det ena eller det andra. Inget som politiker skall bestämma. Dock skall det givetvis serveras en varierad kost med både kött/ fisk samt grönt. Helst med lokal förankring och i viss mån knutet till årstiderna.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Varför sex timmar? Varför inte fyra timmar? Med andra ord ett mycket dåligt förslag. Detta kan bara finansieras genom enorma neddragningar på andra utgiftsposter eller kraftigt höjd kommunalskatt.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi anser att vid större beslut som är helt nya för kommunen kan det finnas ett behov av att folkomrösta. Dock finns en risk att man skapar en spricka mellan olika åsikter. Vår inställning är att det vid politiska beslut alltid är politiken som är ansvarig. Politiken skall inte kunna två sina händer i sitt ansvar gentemot kommuninnevånarna.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Detta är en självklarhet som även fackförbundet kommunal har flaggat för under flera år. Det hör inte till en undersköterskas uppgift att utbilda i svenska språket. Det som skulle bli en avlastning i semestertider, blir snarare en belastning för övrig personal. Detta är också en fråga om förtroende till personalen från "brukarens" sida såväl som en säkerhetsfråga.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Detta är en en fråga som rör det kommunala fastighetsbolaget. Vi ser det dock som en omöjlighet att kommunen kan gå in för att finansiera detta.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: I kommunen finns redan hemtjänst i privat regi, och kan se några principiella hinder i ett privat äldreboende.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Detta ser vi inte som en kommunal angelägenhet. Finns ekonomiska incitament kommer detta att lösa sig utan kommunal inblandning.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig En invandring skall inte vara större än vad samhället kan absorbera utan för stora negativa effekter.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Det beror helt och hållet på vilken aktör som etablerar sig i kommunen.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Vi ser ett enormt behov av ekonomisk stöd till kultur/ fritid i kommunen. Med byggnationen av ett nytt bibliotek är det ofrånkomligt att utgifterna ökar.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Inställningen är att människor i så hög utsträckning som möjlig skall ges möjlighet att förvalta sin egen inkomst. Detta måste givetvis balanseras mot att kommunen skall kunna leverera en god välfärd.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Ulricehamns val:

 • Bygga bostäder för äldre
 • Utöka kommunens service till lokala företag