Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Trelleborg

Varför ska väljarna rösta på er?

Medborgarna i Trelleborgs kommun ska känna sig trygga med att välfärden finns där för dem från livets början till ålderns höst. En barn-äldreomsorg som fungerar och en skola som upprätthåller trygghet och studiero. I Trelleborgs kommun ska varje invånare kunna känna trygghet genom livet.

Våra viktigaste lokala förslag

Ökad fokus på hot och våld mot pedagoger.

Tyvärr så ser vi en ökande trend där pedagoger får utstå hot och våld på sina arbetsplatser. Detta måste få ett slut. Händelserna ska dokumenteras, utredas och anmälas samt stöd ska sättas in till den utsatte. Ingen ska bli utsatt för hot och våld på jobbet.

Öka personalens förutsättningar till mer social tid med brukarna.

Genom att öka nöjdheten för brukarna så de får känna sig sedda och ha en trevlig stund ökar även deras livskvalitet.

Införa en kulturarvsfond

Genom satsningar på vårt kulturella arv så uppnår vi en större sammanhållning i samhället. Med inrättandet av en kulturarvsfond så kan vi erbjuda de privatpersoner eller föreningar som håller vår svenska och skånska kultur levande ekonomiskt stöd.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi ser gärna ett konservativt block där vi ingår och har inflytande över den politiska dagordningen. Men vi är beredda att prata med samtliga partier i olika sakfrågor.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

C, Mp, sen så blir det nog svårt med S.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Trelleborg

Östra Ringvägen ska planläggas och byggas snarast möjligt

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Behövs för utvecklingen av sjöstaden samt kuststaden.

Miljötänk ska genomsyra alla kommunala byggprojekt

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Om förslagen är rimliga och verklighetsförankrade så är det bara positivt att man får in miljötänket i byggprojekten.

Kommunen ska fortsätta arbeta för en fängelseetablering i Trelleborg

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Så länge vi har överfyllda häkten och fängelser så behövs det nyetableringar. Då vi inte har möjligheten att hyra platser utomlands så kommer det behövas nya fängelser där kriminella sitter av sina straff.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Valfrihet för medborgarna.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Absolut inte. Man ska så klart servera vegetarisk men det ska inte ens behövas göras så en gång i veckan. Vi anser det ska serveras kött varje dag med vegetariskt alternativ.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Personalens hälsa och livspussel ska främjas. Det är ett hårt arbete och personalen behöver tid för återhämtning.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Folkomröstningar är ett viktigt redskap i ett demokratiskt samhälle. Men det ska genomföras på stora lokala frågor.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det som borde vara viktigast är att få igång flyttkedjorna tillsammans med att man bygger lägenheter som har en rimlig hyresnivå.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det ska finnas en blandning av aktörer, kommunala och privata.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det är inte en kärnverksamhet och det är inte rimligt just nu att kommunen ska ha det ansvaret i dagsläget.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Sveriges flyktingpolitik måste reformeras från grunden så att vi ens har en chans att rätta till det ökande utanförskapet och parallellsamhälle som växer fram.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: En bra fördelning ligger ca runt 70% kommunalt och 30% fristående.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Extra viktig Kulturen är viktig, den ger en ökad samhörighet. Vi vill att man ger kulturarvet en framträdande plats i den offentliga konsten.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Vi anser den är på en hyfsat rimlig nivå.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Trelleborgs val:

 • Anställa lärarassistenter för att förbättra studieron
 • Avskaffa de delade turerna i kommunens äldreomsorg
 • Minska gruppstorleken i kommunens förskolor