Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Tranemo

Varför ska väljarna rösta på er?

För skolan, landsbygden och omsorgen, för att motverka korruption inom kommunen. För bättre villkor för vårdpersonalen mm.

Våra viktigaste lokala förslag

Korruption

Motverka korruptionen i kommunen så som överstigande av budget utan godkännande. Minst 4 fakturor från olika leverantörer för samma tjänst har uppdagats. Detta vill vi förhindra i framtiden. Skapa en god ekonomi i kommunen då låneskulden per invånare är på tok för hög.

Integration

Vi vill ha ett större inflytande över integrationen för att kunna minska bidragstagandet så de blir självförsörjande och anpassar sig till det nya samhället.

Omsorgspersonal och skolpersonal

Vi vill förbättra arbetsförhållandena för omsorgspersonal och skolpersonal. Vi anser att det behövs mer utbildning och bättre löner i båda sektorerna.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Sverigedemokraterna i majoritet.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Centern.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Tranemo

Fler bostäder ska få byggas på strandskyddade områden

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Allmänna badplatser försvinner, promenadstråk i naturskön miljö försvinner och vi värnar om allemansrätten.

Kommunen ska införa aktivitetsplikt för personer som får försörjningsstöd

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig För att fungera i ett samhälle krävs rutiner. Med rättigheter följer alltid skyldigheter.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig För att kunna följa med i skolarbetet så krävs proteiner. Det skapar även problem för arbetande ensamstående om deras barn inte får fullvärdig mat i skolan

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Invånarnas skattepengar ska inte gå till den offentliga sektorn för att konkurrera ut den privata marknaden.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Slitaget på vårdpersonalen är så pass stor att dom behöver mer ledigt för återhämtning, men trots allt även bra betalt.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Större möjlighet för folket att medverka i dom stora frågorna.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: För att hyresnivån inte ska bli orimlig.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Med tanke på att kommuninvånarna betalar skatt till kommunen så har kommunen ett ansvar att tillgodose behovet när en kommuninvånare så behöver.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Med tanke på att regeringen har beslutat om att vi ska köra elbilar så är det regeringens ansvar att tillhandahålla laddstolpar.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Kommunen måste ha råd att ta emot flyktingar.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Det borde vara efterfrågan som får styra, inom ekonomiska ramar.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Det ska relatera till normala omständigheter.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Tranemos val:

 • Erbjuda daglig läxhjälp till alla elever i grundskolan
 • Förstärka elevhälsan i kommunens skolor
 • Införa en maxgräns för hur många anställda en hemtjänsttagare möter