Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Tranås

Varför ska väljarna rösta på er?

För att vi värnar om alla invånare i Tranås Kommun. Under tidigare mandatperioder har vår politik och våra förslag visat sig vara det bästa för Tranås. En röst på SD kommer att gynna hela kommunen.

Våra viktigaste lokala förslag

Skolorna

Vi vill underhålla och rusta upp befintliga skolor innan vi bygger en ny i Granelund.

Språkkrav

Vi vill införa språkkrav för omsorgspersonal. Vi vill ta bort delade turer inom vården.

Simhall

Vi vill snarast påbörja planeringsarbetet för en ny simhall i Tranås.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej, det sunda förnuftet gäller både kommunalt och på riksnivå.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi hoppas naturligtvis på så många mandat som möjligt för SD, vi kan samarbeta med alla partier, huvudsaken är att det gynnar kommunen.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej, Tranås bästa är det viktigaste för oss i alla lägen.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Tranås

En klimatråd ska inrättas i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Klimatarbetet genomsyras redan i varje förvaltning, det händer mycket positivt så därför anser vi att ett klimatråd har låg prioritet.

Den som får försörjningsstöd måste utföra någon form av motprestation

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Försörjningsstöd tillhör samhällets yttersta skyddsnät. Alla bör om det är möjligt utföra någon motprestation.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Så långt det är möjligt tycker vi inte att kommunen ska konkurrera med privat näringsliv, men det kan finnas vissa undantag.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Skolan ska erbjuda en varierad och näringsrik kost. Vi vill erbjuda närproducerade råvaror så långt det är möjligt, producerade enligt svensk djurskyddslag till nytta för både klimat och öppna landskap.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det är ett orealistiskt förslag med tanke på kostnader och tillgång på arbetskraft.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det är kostsamt. Politikerna är skyldiga att lyssna till sina väljare utan folkomröstningar.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det är en skyldighet mot brukarna att förstå och göra sig förstådd på arbetsplatsen.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det finns redan lägenheter i den kategorin lediga i Tranås.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det viktigaste är en god kvalitet och konkurrenskraftigt pris, inte vem som är utförare.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det är viktigt för miljöarbetet i kommunen.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi är beredda på att ta emot flyktingar från närområdet. Man ska inte korsa medelhavet eller passera ett stort antal säkra länder för att komma till Sverige. Då handlar det om ekonomiska flyktingar som saknar skyddsstatus.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Tranåss val:

 • Bevara kommunens landsbygdsskolor
 • Ersätta Hubbarpskolan med helt nya lokaler
 • Lägga mer resurser på elevhälsans förebyggande åtgärder