Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Tingsryd

Våra viktigaste lokala förslag

Tryggheten

Att vara trygg är oerhört viktigt. Man ska vara trygg i sitt hem, i skolan, på bussen och i hela samhället. Vi vill se ett tryggare samhälle över lag och vi behöver säkert övervakningskameror på utsatta platser, bättre kotroller på våra skolor och mer stöd till rektorer. Vi vill ha ett nära och gott samarbete med polisen.

Skolan

Rankningen måste förbättras. Vi måste se till att våra elever och mentorer får de verktyg dom behöver för att fler ska bli godkända. Varje elev ska få den utbildning som dom har rätt till och ingen elev ska komma efter. Arbetsro måste finnas i varje klassrum och alla elever måste känna sig trygga på skolan.

Landsbygden

Hela kommunen ska leva från lite by in till centralorten. Tillväxten på landbygden måste vara möjlig för inflyttning. Att bo och leva i en landsbygdskommun kräver att politikerna förstår vikten av landsbygden. Ofta blir det dyrare för kommunen när man måste satsa på mindre orter men oerhört viktigt för invånarna som bor där.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Tingsryd

Övervakningskameror ska sättas upp på brottsutsatta platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Mycket bra i förebyggande syfte, jobbigare att begå brott om man riskerar bli påkommen, även om någonting har hänt så är det bevismaterial.

All kommunal verksamhet ska förbli i kommunens regi

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Givetvis ska kommunen göra de åtaganden som ligger på kommunens ansvar. Men det måste även fungera och då är det en privatisering som kan behövas av tex gymnasieskolan.

Kommunen ska eftersträva energieffektivisering vid byggen och renoveringar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Ett bra förslag i grund och botten. Vi förespråkar då solenergi och absolut ingen vindkraft.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Kommunalt bolag eller privat är ju en fråga om större valmöjlighet för invånarna i kommunen.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Barn ska serveras en helt vanlig husmanskost.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: En självklarhet. Att förstå varandra är vägen in i samhället.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Man har val vart fjärde år.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Trevligt med fler företagare.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Tingsryds val:

 • Anställa ordningsvakter för att öka tryggheten
 • Minska antalet barn per grupp i kommunens förskolor
 • Planlägg attraktiva tomter att bygga på