Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Tidaholm

Varför ska väljarna rösta på er?

Den som inte klarar av att förhandla och åtminstone försöka göra upp med andra folkvalda har helt enkelt inte i politiken att göra. Känner man sådan beröringsskräck bör man snarare söka vård. Sverige behöver mer än någonsin mogna, realistiska och rationella politiker. De som är redo att förhandla i alla sakfrågor. Förhandla betyder inte att man automatiskt kommer överens.

Våra viktigaste lokala förslag

Ekonomin

Att förvalta dessa i bästa förmåga för kommunens skattebetalare

Skolans verksamhet samt äldrevården

Behålla landsbygdsskolorna i dess nuvarande form, samt se över äldreomsorgen

Företagsvänligt bemötande

Att fortsätta utveckla kommunen till ett företagsvänligt centrum

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Natofrågan

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Eventuellt som i nuvarande majoritet, Sd,M,Kd, L, C,Mp.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Tyvärr för Socialdemokraterna samt Vänsterpartiet.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Tidaholm

Fröjereds skola ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Iden här frågan står vi fast vid vad vi lokalt ansåg i 2018 års val. Landsbyggskolan är en förutsättning för ett attraktivt boende i vår vackra bygd. Över 400 hundra skoler har lagts ner under senaste tjugo åren i Sverige. Som parti går vi mot denna trend. Fröjereds skola har en framtid med sitt geografiska läge.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Här måste vi se till förslaget i frågan, och i detta fall skall inte vår kommun konkurrera med privata marknaden.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Men hur genomförs det ekonomiskt ? En utredning om arbetsförhållande anser vi är första och bästa lösningen.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Vi som kommun har nyligen haft en folkomröstning där vi sett hur en demokratiskt rättighet har slagit väl ut. Folkomröstningens legitimitet anser vi bara berörs om politiken inte lyssnar.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Självklart är detta ett absolut krav. Att kommunicera i den yrkesrollen är ur ett trygghetsperspektiv viktigt.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Kommunala bostadsbolag är i regel understödda via sin kommuns borgensåtagande, därigenom sker en snedvriden konkurrens situation . Att ställa krav på hyresnivåer i övrigt, Nej.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Vi som parti är inte emot privatisering, "men " ett absolut krav är likställdhet i kvalitet, omsorg med insyn i verksamheten av oberoende aktör.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Frågan om publika laddstolpar är inte ett självklart kommunalt ansvar. Här kan vi tycka att staten skulle taga ett större ansvar ekonomiskt mot utvecklingen av grön omställning, alltså gällande publika laddstolpar.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Invandringens effekter och integration i svenska samhället har inte slagit väl ut dom senaste tjugo åren. Konsekvenserna ser vi och hör vi dagligen i media. När det gäller kommunalt ansvar samt förutsättningarna för boende,arbete och utbildning anser vi att ett kommunalt veto är självklart. utbildning

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Vi ser en fortsättning i kommunalt regi

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Extra viktig Tidaholms kommun har ett rikt kulturutbud. Vi ser positivt på framtiden inom verksamheten. Men är inte lika imponerade av nedmonteringen av vårt rika kulturhistoriska industriverksamhet. En historia som är grunden till stadens uppkomst.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Extra viktig Kommunal skatt i dagsläget oförändrad. Vi Sverigedemokrater strävar alltid efter att förvalta inkomna skattemedel väl. I budgetberedningen där vi ingår som parti påtalar vi med bestämdhet en återhållsam investeringsanda inför kommande år. Detta är en tydlig politisk markering från vår sida.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Tidaholms val:

 • Minska barngrupperna på kommunens förskolor
 • Sätta upp övervakningskameror på offentliga platser
 • Utöka kommunens service till lokala företag