Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Täby

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi vill Täby ska behålla sin karaktär som en trygg villastad och inte utvecklas till en storstad på landet. Förtätning med höga och stora byggnader som nu pågår ser vi inte som en naturlig del i stadsbilden. Äldreomsorgen är ett annat område som vi prioriterar och där stora brister i medicinsk kompetens, personalens anställningsform och språkkunskaper i svenska språket behöver förbättras.

Våra viktigaste lokala förslag

Bromsa utbyggnaden av höga förtätade bostadshus i Täby

Täby har åtagit sig att medverka till att bygga 16400 nya lägenheter vilket totalt kommer att omvandla kommunen från en trevlig villastad på landet till en förtätat storstadshubb. Boende i småhus kommer att förändra sig drastiskt i förhållande till lägenheter i flerfamiljshus från ca 50 % till ca 33 %. Vi har yrkat på en folkomröstning i frågan

Vi har yrkat på att krav på språkkunskaper ska finnas inom äldreomsorgen

Kommunen har idag diffusa krav på språkkunskaper vilket naturligtvis skapar stora problem inom äldreomsorgen och som tydligt visat sig under den Covid pandemi som hemsökt Sverige och då även Täby. Äldre vårdbehövande ska ha rätt att förstå och kommunicera med den personal som ska se till att de får ett tryggt och värdigt liv.

Bygg ut och underhållet det undermåliga vägnätet

Täbys väginfrastruktur är inte anpassat till den hejdlösa och storskaliga Utbyggnad som nu pågår med 16400 nya lägenheter. Vägarna är dessutom dåligt underhållna med hål och spår från däckslitage.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

SD Täby har inga avgörande politiska frågor där vi har en annan uppfattning än vad partiet driver på riksnivå.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi kan samarbeta med alla partier som arbetar för att Täby och Sverige åter ska bli ett tryggt och säkert land att leva i. Just nu är det tråkigt nog bara Moderaterna och Kristdemokraterna som uppfyller det kriterriat.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Socialdemokraterna. Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Täby

Kommunen ska starta ett allmännyttigt bostadsbolag som hyr ut lägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Vi ser stora problem med kriminalitet och utanförskap i kommuner som har allmännyttiga bostadsbolag.

Kommunen ska verka för att tunnelbanan byggs ut till Täby

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Vi ser inte att en utbyggnad av tunnelbanan till Täby skulle ge några större fördelar för kommunen. Att bevara Roslagsbanan med ändstationen Östra station ser vi däremot som viktigt.

Alla äldre som behöver det ska garanteras plats på ett äldreboende

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig De äldre blir allt fler i Täby och om behov av äldreboende uppstår så ska plats alltid kunna garanteras i kommunen. Att placeras i ett äldreboende i en annan kommun långt bort från nära och anhöriga är inte acceptabelt.

Två nya mötesplatser för seniorer ska öppnas i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Viktigt att äldre får mötesplatser där de kan träffas.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Viktigt att förbättra villkoren för personal som arbetar inom äldreomsorgen.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Viktiga frågor för invånarna bör avgöras i en folkomröstning. Ett bra exempel på en sådan fråga är den pågående kraftiga utbyggnaden med förtätade höghus i Täby.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Mycket viktigt att personal behärskar det svenska språket. Det är inte rimligt och värdigt att de äldre inte ska kunna kommunicera med vårdpersonalen.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Bra om det finns en balans mellan privat och kommunalt driven äldreomsorg och hemtjänst

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Borde inte vara kommunen som har ansvar för tillgången till publika laddstolpar.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Det borde vara staten som har hela ansvaret för att ta emot flyktingar.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Täbys val:

 • Gör fler villatomter tillgängliga för försäljning
 • Minska barngrupperna i kommunens förskolor
 • Utöka underhållet av kommunens gator