Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Surahammar

Varför ska väljarna rösta på er?

För att vi driver de viktigaste lokala frågorna för Surahammars kommun. Såsom mindre barngrupper i förskolan och skolan, att skolelever får gymnasiebehörighet, att öka närvaron i skolan, minska den psykiska ohälsan, en trygg och värdig äldrevård, fasta stationerade poliser som ger trygghet i Surahammar, Ramnäs och Virsbo.

Våra viktigaste lokala förslag

Varsamhet med skattebetalarnas pengar.

Detta är förutsättningen för att kunna bedriva en bra äldreomsorg, skola samt alla andra verksamheter som finns i kommunen.

Trygghet

Poliser ska vara stationerade i Surahammars kommun.

En levande kommun.

Vi vill utveckla hela vår kommun med bostäder, skolor och infrastruktur i Surahammar, Ramnäs och Virsbo.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Inte vad vi känner till?

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Att fortsätta ingå i det styret som tillträder efter valet så vi kan fortsätta driva våran politik som är den bästa för Surahammars kommuns invånare.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Surahammar

Kommunen ska lösa bostadsbristen genom att prioritera villabebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi anser att det är bättre att bygga en villa i lugna Surahammars kommun än tex. Västerås.

Det kommunala bostadsbolaget ska vara kvar i kommunal ägo

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det lokala kommunala bostadsbolaget ska vara kvar i kommunens ägo. Men fortsättningsvis skötas bättre än vad som har gjorts tidigare. Det är viktigt att det finns hyresrätter för de som önskar bo i hyreslägenhet.

Kommunen ska bygga en ny mellanstadieskola i Surahammar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Barngrupperna måste minska främst i förskolorna där det finns mest behov. Vi måste ha en mer komplett utredning för att undersöka om det behövs byggas både en förskola, låg, mellan samt ny högstadieskola.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi är för valfrihet, vi är positiva till att det finns vegetariska alternativ men det ska inte vara ett tvång.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi ska inte avveckla befintlig verksamhet som fungerar bra. Och som det finns behov för.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Låter bra, men finns ingen möjlighet att genomföra kostnads och resursmässigt då det redan idag är brist på personal inom vården.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig För att äldrevården ska inte vara ett integrationsprojekt. De äldre förtjänar att ha en vårdare som förstår vad dom säger så att de kan få den hjälp de behöver ha för att klara av sin vardag.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Skattebetalarna ska inte behöva finansiera billiga hyreslägenheter. Däremot så ska det byggas hyreslägenheter i kommunen så billigt som det är möjligt för de bo i hyreslägenhet.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det har kommit fram rapporter om missförhållanden i privata vårdföretag.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: pga. att allt fler köper elbilar och måste få möjlighet att ladda dessa i sin hemkommun för att komma till sitt arbete.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Självklart så ska kommunerna själva få avgöra hur många de anser att de kan ta emot i sin kommun utifrån de förutsättningar som finns.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Det finns väldigt många privata skolor där föräldrarna sätter barnen i kö för att komma in på just den skolan som de anser är bäst för deras barns utveckling.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Det finns saker att utveckla inom kulturverksamheten.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Extra viktig Invånarna i Surahammar får idag inte en högre service än de invånare i andra kommuner som tex. Västerås som betalar mindre i skatt.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Surahammars val:

 • Minska barngrupperna i skola och förskola
 • Verka för att polisens närvaro stärks i kommunen
 • Öka stödet till personer med funktionsnedsättning

Så svarar SD: Extra viktig Att minska barngrupper pga. att barnen är vår framtid och det är viktigt med bra förutsättningar redan i låg ålder dvs från förskolan. Surahammars kommun ska inte tillåtas att få utanförskapsområden som ex. bäckby i Västerås eller som något av de andra 60 talet områden där kriminella har stor påverkan på hela bostadsområden. * Ökat stöd till personer ... så att de kan få ett värdigt liv.