Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Sunne

Varför ska väljarna rösta på er?

Det behövs förändring genom en politik som gör Sunne attraktivt igen. Vi gör det genom att skapa incitament för inflyttning. Satsning på stöd för småföretagen, attraktivt centrum och besöksnäring. Vi ger landsbygden kraft genom att vi storsatsar på den. Vi tänker framåt genom storsatsning på de barn- och ungdomsidrotten. Skolan och omsorgen ska också må bra genom oss.

Våra viktigaste lokala förslag

SD vill göra torget till ett torg igen

Stora torget behöver ny stenbeläggning och belysning, nya möbler och växte, fontän med sittplatser runt densamma. Möjliggör levande kommers på torget

SD främjar företag och näringsliv i Sunne

Bättre tillgänglighet, bemötande och effektivitet. Stödjande insats för microföretagarna (de allra minsta) Lägre skatter och regelförenklinga samt lägre skatt på diesel för jord- och skogsbruket är rikspolitiska initiativ men ack så viktiga. Snabba beslut för nyetablering

Badhus gör Sunne till en badort

Vi kommer att be kommunen se över och utreda möjligheten och byggplats, samt efterlysa privata sponsorer och finansiärer. Vi behöver fler arbetstillfällen. Vi skapar friskvård och en social mötesplats för alla åldrar. Det skapar turism och attraktionskraft för företag. Bidrar till inflyttning

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Kommunen leds bäst av partier som värnar Sunnes och inte sitt eget bästa. Ett styre bestående av ert konservative block (SD, M, KD) med stöd från något ytterligare parti vore bra för Sunne

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Sunne

Kommunen ska planlägga områden för ny vindkraft

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Ett badhus ska byggas i Sunne

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska bygga en ny vägbro över Frykensundet

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi ska upphandla viltkött och minska ekologiska produkter i Sunnes kommunala kök

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Märklig fråga

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Svårt att genomföra, men en fråga på sikt

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det ska vara stora frågor, men kommunledningen med Centerpartiet svek hela kommunen genom att man talade osanning senast. ”Vi ska följa folkomröstningen med skolorna”, men lade ändå ner i Rottneros och Bäckalund.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det är viktigt med boendealternativ om folk ska stanna kvar och/eller flytta till Sunne

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Ja, men det ska vara kvalitetskontroll

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: En förutsättning för omställning är att bygga ut laddinfrastruktur

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: En kommun får inte påtvingas avtal de inte mäktar med varken socialt eller ekonomiskt

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Kulturen ska inte ha några politiska pekpinnar

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Sunnes val:

 • Förstärka elevhälsan i kommunens skolor
 • Utöka bidragen till föreningar
 • Utöka kommunens service till lokala företag