Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Strängnäs

Varför ska väljarna rösta på er?

Sverigedemokraterna står för sunt förnuft. Vi väljer att prioritera våra äldre och våra barn framför klimatsatsningar som är svåra att mäta. Trygghet ska genomsyra alla aspekter i livet. Från uppväxt och skola till arbetsliv och äldreomsorg.

Våra viktigaste lokala förslag

Ökad trygghet inom Strängnäs kommun.

Vi vill säkerställa den allmänna känslan av trygghet inom kommunen och dess verksamheter. Detta gör vi bland annat genom att öka belysningen och sätta ut övervakningskameror på strategiska platser, öka grundbemanningen inom äldreomsorgen och se till att fler vuxna finns anställda inom skolan. På så sätt skapas en trygghet för en stor del av kommuninvånarna.

LOV- Lagen Om Valfrihet

Sverigedemokraterna vill alltid stå upp för individens rätt att välja själv. Valfriheten inom äldreomsorgen ska snarare stärkas än försvagas. Efter ett långt yrkesliv så förtjänar samtliga äldre bästa möjliga omhändertagande. Att själv få välja sin omsorg ser vi som en självklarhet.

Investera i framtiden.

Barnen är vår framtid. De behöver förutsättningar att trivas, lära sig och utvecklas i skolan. En del i detta säkerställs genom att se till att skolans personal har goda kunskaper i det svenska språket. En annan är att hålla upp barnens energinivå och då behövs en varierad och näringsrik kost. Detta innebär inte att byta ut kötträtterna mot vegetariska alternativ, utav att man erbjuder både och.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi ser gärna en konservativ styrning i Strängnäs kommun, där Sverigedemokraternas politik får genomslag.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi har svårt att se att ett samarbete tillsammans med V eller MP skulle fungera.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Strängnäs

Personer som har hemtjänst ska själva få välja vilken aktör de vill anlita

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Sverigedemokraterna står alltid upp för människors rätt att välja själva. Vi står upp för valfriheten.

Alla kommuninvånare över 85 år ska garanteras plats på ett äldreboende

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Om man som 85-åring vill få en plats på äldreboende ska en sådan plats erbjudas av kommunen.

Kommunen ska verka för att alla orter knyts ihop med cykelbanor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi ser inte att behovet för cykelbanor mellan orterna är särskilt stort. Självklart ska man med jämna mellanrum se över detta men vi tror fokus bör ligga på att säkra upp de cykelvägar barnen använder sig av för att ta sig till skola och fritidsaktiviteter.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Nej, man har tittat på detta och sett att det inte är effektivt vare sig för personal eller brukare.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Konkurrens utvecklar. Det måste finnas utrymme för både kommunala och privata bolag att frodas i en kommun.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: I stora frågor som rör många kommuninvånare kan det vara av intresse att på detta sätt få en tydligare bild av vad de boende i Strängnäs kommun önskar.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det kan vara svårt för en friskola med kösystem att ta emot nyanlända elever. Förtur där andra elevers platser ställs till förfogade för nyanlända är inte hållbart.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi har i Strängnäs ett stort behov att fler billiga hyresalternativ.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Vi som kommun vet själva bäst vilka förutsättningar vi har att ta hand om nyanlända på ett humanitärt sätt.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi bör underlätta för företag som vill bygga ut och förse kommunen med publika laddstolpar. Detta genom att se över och ta fram lämpliga markområden m.m. Vi bör däremot inte använda skattefinansierade medel för att själva bygga laddstolpar idag, då inte en majoritet av kommunivånarna är i behov av sådana.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Vi anser att Strängnäs kommun är bra på kultur idag.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka insatser ska Strängnäs kommun prioritera inom den kommunala skolan?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Strängnäss val:

 • Genomföra en lönesatsning på lärare
 • Införa tvålärarsystem på alla lektioner
 • Öka resurserna till elevhälsan

Så svarar SD: Extra viktig När det gäller skolmaten bör vegetariskt inte ersätta kötträtterna, utan ska ses som en komplement till menyn. Eleverna ska själva få välja och inte tvingas äta vegetariskt.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Strängnäss val:

 • Införa en maxgräns för hur många anställda en hemtjänsttagare ska möta
 • Lägga mer resurser på fritidsaktiviteter för unga
 • Utöka kameraövervakningen på brottsutsatta platser