Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Solna

Varför ska väljarna rösta på er?

Vill du ha en annan utveckling för Sverige måste du börja med att rösta på ett annat parti - det partiet är Sverigedemokraterna. Vi anser att det har varit en för hög takt vad gäller byggandet av bostäder och kontor. Solnas förskolor och skolor är i behov av ökade ekonomiska medel. Vi ser med stor oro på det allt mer ökande våldet i samhället. Solna måste stärka säkerheten på det sätt man kan.

Våra viktigaste lokala förslag

Boende, byggande och infrastruktur

Vi vill dämpa byggnadstakten då vi anser att den har varit allt för hög. Det är dessutom viktigt att infrastruktur och service byggs ut i jämn takt med befolkningsunderlagets förändring. Solna ska fortfarande ska vara en attraktiv kommun för de nuvarande invånarna. Vi vill återinföra avgiftsfri parkering på kvällar och helger i Solna dår det är en nödvändig service främst för våra invånare.

Tryggheten

Solna ska inrikta sig på brottsförebyggande arbete genom samverkan med polisen, det lokala näringslivet, ideella föreningar och skolan. Otrygga områden kan bevakas genom nattvandrare, väktare och övervakningskameror. All personal som arbetar med barn och ungdomar ska kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret. Solna ska bedriva ett strukturerat arbete mot hedersrelaterat våld.

Skolor och förskolor

Resultaten i den svenska skolan har försämrats. Vi vill ändra på detta så att skolan kännetecknas av studiero, ordning och reda. Lärarnas administrativa uppgifter bör inskränkas till att omfatta rättning av prov samt till att notera elevnärvaro. De som är i skolan ska visa respekt för andra. Lärarens auktoritet måste återupprättas.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi arbetar för att få så stort inflytande som möjligt i Solna med vår politik och vi aspirerar på att bli ett maktbärande parti. Vi vill göra Sverige och Solna bra igen.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Solna

Kommunen ska ta fram en egen koldioxidbudget för att minska utsläppen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Nej! Det skulle ställa enorma och orimliga krav på Solna och dess invånare och medföra betydande kostnader. Detta skulle samtidigt ha en ej märkbar effekt på klimatet.

Alla unga i kommunen ska garanteras en bostad senast året de fyller 25 år

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Ja! Prioritera Solnas ungdomar vad gäller bostäder. Därför vill vi sänka åldersgränsen för inskrivning i den kommunala bostadskön från 18 år till 6 år. Idag är kötiden för att få en lägenhet hos Signalisten ungefär 13 år för ungdomar. Trots de långa kötiderna har det kommunala bostadsbolaget Signalisten förmedlat lägenheter till nyanlända via förtur.

Kommunen ska bygga en multiidrottshall intill Solnahallen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: En multiidrottshall i Solna är något vi är positiva till, förutsatt att placeringen inte påverkar våra grönområden eller att fler parkeringsplatser avvecklas. Solna har framgångsrika idrottslag med lång och ärorik historia. Både elit och breddidrott är viktiga och värda att satsas på, inte minst för dess stora betydelse för människors hälsa och välbefinnande.

Kommunen ska verka för att minska skatteutjämningen till andra kommuner

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Ja! Solna ska först och främst satsa mer på sin kärnverksamhet. Skatteutjämningssystemet bör ses över så att Solna som kommunen inte missgynnas på grund av att det saknas incitament för andra kommuner att hålla budgeten inom ramarna.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Nej! Det ska råda fritt val för eleverna, i den mån det är möjligt, av den mat som serveras i Solnas förskolor och skolor. Maten ska vara både näringsrik och inbjudande för barn och ungdomar. Solna ska i första hand prioritera svensk, närproducerad och gärna ekologisk mat. Kött från djur som utsatts för onödigt lidande, såsom till exempel ritualslakt, skall ej serveras i Solnas skolor.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi anser att det ska finnas både privata och kommunala vårdgivare. Solna ska ställa krav på kvalitét vid upphandling och ha kontinuerlig uppföljning av verksamheten. Detta för att tillgodose att kraven i och kvalitén efterlevs. Goda svenskkunskaper ska garanteras av både de kommunala och privata vårdgivarna.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Ja! De äldre upplever att det är svårt att förstå viss personal med annat modersmål än svenska. Även mellan personalen kan språkförbistring riskera ske. Vi ser denna fråga ur de äldres perspektiv. Att förstå och bli förstådd är avgörande för deras trygghet. Det handlar både om säkerhet och trygghet.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Nej! Det är kommunen som har tackat ja till att ta emot nyanlända, trots den oansvariga invandringspolitik som regeringen för. Då är det kommunens ansvar att tillhandahålla skolplatser.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Elbilen är redan idag en del av framtidens infrastruktur. Solna måste se till att det finns tillräcklig med publika laddstolpar för de invånare som har en elbil.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Ja! Migrationspolitiken har under decennier hanterats på ett ansvarslöst och ignorant sätt, med allvarliga konsekvenser för det svenska samhället. Många har efter flera år haft svårt att komma in i det svenska samhället. Långt fler personer än idag skulle vilja återvända, men att de behöver en viss hjälp. Vi vill därför stimulera frivillig återvandring för de som vill återvända till sina hemländer

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Valfriheten inom förskola och skola är en rättvisefråga. Vi anser att det finns utrymme för både kommunala och privata alternativ i hela kommunen. Men kommunen behöver ta sitt ansvar och det ska finnas bra kommunala förskolor och skolor i hela Solna.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Vi lägger stor vikt vid kultur i olika former och att vårt svenska kulturarv bevaras samt görs mer tillgängligt för kommunens invånare. Med en ökande befolkning ökar behovet av och trycket på de kultur och fritidsaktiviteter som bedrivs i kommunal regi. Därför behöver Solnas investeringar växa med det ökande befolkningsunderlaget.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Solna går idag med överskott och har en bra ekonomi. Vi anser att Solna måste satsa mer på kärnverksamheten för sina invånares skull. Exempelvis mer resurser till skolor, underhåll av parker, infrastruktur, kultur och fritid.

Vilka förslag om skolan ska Solna kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Solnas val:

 • Anställa administrativ personal i skolan för att avlasta lärarna
 • Lova att inga fler kommunala skolor ska läggas ner
 • Lägga mer resurser på att renovera kommunens skollokaler

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Solnas val:

 • Lägga mer resurser på att upptäcka och förebygga bidragsfusk
 • Sätta upp fler övervakningskameror i brottsutsatta områden
 • Utveckla och bevara grönområden och parker