Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Smedjebacken

Våra viktigaste lokala förslag

Nej till vindkraftsverk

Vindkraft för med sig fördärvade natur- kulturvärden, estetiska samt landskapsbildmässiga värden. Bostadsfastigheter kan drabbas av oljud o solreflexer men också att värdet av fastigheter kan sjunka. Hot mot många olika djurarter som riskerar att dödas av bladen.

Trygghet

Bevaka särskilt otrygga områden genom extrainsatser skicka form av kameraövervakning. Göra en övergripande utvärdering av belysning av gator, parker o promenadstråk. Uppmuntra bildandet och aktivt stödja olika former av nattvandringsgrupper. Införa ett lokalt förbud mot tiggeri.

Skola

Utöva påtryckningar på staten så att den skattefinansierade modersmålsundervisningen avskaffas. Faktakunskap ska utgöra fokus i undervisningen.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Smedjebacken

Kommunen ska ställa krav på motprestation för att ge försörjningsstöd

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Sverigedemokraterna Smedjebacken har hoppat över denna fråga

Kommunen ska införa lärlingsanställningar för nyanlända

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska satsa på att utveckla byarna utanför centralorten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Sverigedemokraterna Smedjebacken har hoppat över denna fråga

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Skapar en bättre trygghet för brukarna.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Kommunen strävar efter att vara en miljö kommun.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Varför ska kommunen vara en av de kommuner med högsta skattesatsen?

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Smedjebackens val:

 • Avsätta mer resurser till skolan
 • Erbjuda kostnadsfria trygghetslarm för äldre
 • Införa fler trygghetsåtgärder utomhus