Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Skurup

Våra viktigaste lokala förslag

En tryggare Skurups kommun

Sverigedemokraternas vision för Skurups kommun är att alla medborgare ska vara och känna sig trygga var man än bor eller vistas i kommunen och oavsett tid på dygnet. Vård, omsorg och skola ska finnas tillgängligt om och när kommuninvånarna behöver det.

En kvalitetsskola för alla

Eleverna i Skurups kommun skall ha möjlighet till en trygg och god studiemiljö där elevens fulla potential kan få utvecklas. I skolan är det svenska värderingar och gott uppförande som gäller. Skolan skall inte vara en förvaringsplats för en misslyckad massinvandringspolitik

Värna lokaldemokratin och det lokala kommunala självbestämmandet

Sverigedemokraternas syn på lokaldemokrati är att politikerna skall lyssna på folket. Detta gäller bland annat i vindkraftsfrågan där Sverigedemokraterna respekterar det kommunala nejet, samt att lyssna på folket i massinvandringsfrågan då svårintegrerade individer placerats i kommunen.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Skurup

Anslutningen till Sydvattens dricksvattennät ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Kommunen skall även i fortsättning hämta upp vatten från befintlig vattentäkt i kommun utöver vatten från Sydvatten.

Odlingsbar åkermark ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska säga ja till havsbaserad vindkraft utanför kusten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Vår fantastiska kustlinje skall bevaras för framtida generationer.

Kommunen ska säga nej när vinstdrivande företag vill driva äldreomsorg

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Elever ska förbjudas att använda ansiktstäckande slöja i grundskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Kvinnoförtryck skall inte få fotfäste i Skurups kommun.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Eleverna skall själv få välja vad de vill äta. Politiskt korrekt mat hör inte hemma i skolan.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi ser detta som en statlig fråga

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Våra äldre i kommunen skall kunna kommunicera med personalen utan översättare.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Detta är precis som bensinmackar, något för näringslivet.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Så länge staten inte tar kostnaden så skall denna kostnad inte övervältras på kommunen och dess invånare.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Det saknas idag valmöjligheter inom kommunen.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Ger konkurrens fördelar mot andra kommuner, samt ger kommuninvånare större valfrihet.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Skurups val:

 • Bygga en simhall i kommunen
 • Fördubbla antalet patrullerande trygghetsvärdar

Så svarar SD: Extra viktig Minskad utomeuropeiskinvandring. Ökad trygghet. Hög kvalitet inom kommunens kärnverksamheter (skola, omsorg).