Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Skinnskatteberg

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi har den politik som är mest "jordnära, vi vill se till så att landsbygdsfrågorna kommer högt upp på agendan. Vi arbetar för bättre levnadsvillkor för pensionärer, arbetare och företagare. Vi ser också att ett aktivt föreningsliv gynnar kommunen. Sverigedemokraterna har den bästa politiken inom alla områden, vi är originalet, de andra partierna har närmat oss och tar våra förslag till sina egna.

Våra viktigaste lokala förslag

Budget i balans

Vi behöver se över hela kommunens ekonomi för att säkerställa att kommuninvånarnas skattepengar används på bästa sätt.

Inflyttning

Vi behöver inflyttning till kommunen, vi behöver ökade skatteintäkter. Vi vill att landsbygden skall leva och frodas. En viktig sak att göra då är att marknadsföra kommunen på bästa sätt. Vi måste ge människor de bästa förutsättningarna för att kunna bo på landsbygden. Kommunen måste säkerställa att servicen till medborgarna är god, en fungerande skola, barnomsorg och kommunikationer är viktiga.

Näringsliv

Vi vill ha flera företagare till kommunen, vi måste se till att underlätta för företag att etablera sig i Skinnskatteberg. Industritomter måste iordningsställas. Gynnsamma villkor som gör att företagare finner det intressant att etablera sig i Skinnskatteberg.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej, jag kommer inte på något.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi ser gärna en samverkan med Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna efter valet, kommunen behöver ett stabilt majoritetsstyre. Om KD ställer upp i valet så ser vi gärna en samverkan även där.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Skinnskatteberg

Bostadsbyggande ska tillåtas i strandskyddade områden

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Företag ska ges rabatt på mark, vatten och avlopp

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Skinnskattebergs val:

 • Införa undervisningsgrupper för elever med särskilda behov
 • Marknadsföra kommunen för att öka inflyttningen
 • Planlägga industritomter för företag