Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Sjöbo

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är enda partiet i Sjöbo Kommun som ser problemen vi står inför, och som har konkreta lösningar på dessa problem

Våra viktigaste lokala förslag

Integrations kontrakt

Att teckna ett integrationskontrakt med nyanlända är extremt viktigt för att hjälpa berörd individ att bli anställningsbar. Detta kontrakt är grunden i kommunal integration då det ska ställas krav på att lära sig Svenska språket och framsteg i samhällskunskap som regler lagar och skyldigheter. om framsteg inte nås ska eventuella bidrag minskas eller tas bort.

Målsättning på 20 elever per klass

Barnen och ungdomarna är vår framtid att inte ha en fungerande skola är både ett svek mot barnen men även mot samhället. Att minska antalet elever per skolklass vet vi är effektivt för en bättre läromiljö och man ökar möjligheterna för just de elever som har väldigt svårt att hänga med i undervisningen. Det ger även en bättre arbetsmiljö för pedagogerna.

Satsning på Barn och ungdoms idrotten

Vi behöver göra stora investeringar i våra idrottsanläggningar runt om i kommunen tillexempel konstgräsplan i Blentarp Upprustning Vollsjös IP Ett ökat Föreningsstöd mm

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Sverigedemokraterna leder ett styre där som det ingår 2-3 partier

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

MP, V, C

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Sjöbo

Det planerade bygget av ett nytt bibliotek i Sjöbo ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi behöver ha den fastighet som biblioteket ligger i idag Till att samla den kommunala förvaltningarna på ett ställe för att få ner kostnaderna och effektivisera på sikt

Ett motprestation ska krävas av nyanlända som får försörjningsstöd

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig En självklarhet (Gör din plikt kräv din rätt)

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: I sak ska inte kommunala bolag konkorera med privata dock finns undantag

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Barn behöver både kött och fisk för att utvecklas tvärt om behövs det mer kött

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: En god tanke men inte hållbart rent ekonomiskt

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Detta är en fråga vi har drivit i kommunen då vi ser grannkommuner där dödsfall inträffat på grund av att man inte förstår språket. Det är även en fråga om värdighet att äldre ska förstå de som är till för att hjälpa

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Kommunens uppgift är inte att bygga själva. Dock ska vi ha rätt förutsättningar för blandad bebyggelse

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det viktiga är inte vem som driver äldreboendena utan att kommunen ställer höga krav och följer upp att kraven följs och att kvalitén är god

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Är inte ett kommunalt uppdrag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Flyktingmottagning är ett statligt ansvar

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Sjöbo Kommun skulle behöva någon privat skola till. Men det förutsätter att kommunen ställer höga krav

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Vi måste prioritera kärnverksamheterna Skola och omsorg

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Med rätt prioriteringar skulle kommunalskatten kunna sänkas.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Sjöbos val:

 • Minska elevantalet i kommunens skolklasser