Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Simrishamn

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är partiet som står för en levande landsbygd och alla de ideella krafter och föreningar i vår kommun. Vi är också en garant för att våra äldre ska få en värdig ålderdom. I skolan ska det vara ordning och reda och de som behöver stöd ska få det. Alla ska känna sig trygga i det offentliga rummet och vi arbetar för olika trygghetsskapande åtgärder.

Våra viktigaste lokala förslag

Språkkrav

Personal inom vård och omsorg ska kunna behärska det svenska språket i både tal och skrift. Detta för att brukarna ska förstå och känna en trygghet med sin personal.

Joursskola

De elever som stör sin och sina klasskamraters studiero ska tillfälligtvis få sin undervisning anpassad i en jourskola. Målet är alltid att de ska när det lämpligt återgå till sin klass. Allt för att det ska bli en bra undervisning med studiero.

Tillgänglighet

Arbeta för att kommunens stränder och sevärdheter blir tillgängliga för alla.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett styre där vi får så mycket inflytande som möjligt. Denna mandatperioden har vi suttit som vågmästare och har många gånger haft den avgörande rösten.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi samarbetar med all för att få fram vår politik.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Simrishamn

Hyreslägenheter bör prioriteras i attraktiva lägen för att motverka bostadsspekulation

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Alla har inte råd att köpa dyra bostadsrätter speciellt inte de yngre.

Mer resurser ska satsas på landsbygden än centralorten för att utjämna skillnader

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Hela kommunen ska leva.

Kommunen ska ha ett överskott på minst tre procent av den totala budgeten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Alltid bra att ha pengar tillgängliga vid sämre tider. Vilket vi är på väg mot.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: De ska konkurrera på lika villkor, men de ska inte avvecklas.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Finns ingen tillförlitlig forskning på att detta skulle vara bra för växande barn.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Blir för dyrt och effekterna av detta är tveksamma.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Brukarna ska kunna förstå vad som sägs av personalen för att inte misstag/missförstånd ska uppstå. Detta skapar också en trygghet för brukarna.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Lika villkor för både kommunala och fristående skolor. Gynnar även integrationen.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Absolut men på lika villkor.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Inget kommunalt ansvar, detta får de som väljer elbil själv ombesörja.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi ska först och främst få till en bra integration med de som redan befinner sig i kommunen. De flyktingar som kommer nu och då tänker vi på Ukrainarna har för avsikt att återvända till sitt hemland så fort kriget är över

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: En bra balans och de kompletterar varandra bra.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Vi ska lägga pengarna främst på kärnverksamheterna och det som är lagstadgat.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Finns inga ekonomiska skäl till att höja skatten idag.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Simrishamns val:

 • Anställa fler i kommunens äldreomsorg
 • Erbjuda skolor och omsorg ute i byarna
 • Öka det kommunala stödet till föreningslivet