Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Sala

Våra viktigaste lokala förslag

Bevara och utveckla byskolorna

Då Sala kommun till stor del består av landsbygd ser vi vikten av en god kommunal service i hela kommunen. Där fyller byskolorna en oerhört viktig funktion. Därav vill vi bevara och utveckla dessa.

Stärka den kommunala ekonomin

Då kommunen har dragits med negativt resultat i flera år samt att kommunen har enorma investeringsbehov ser vi vikten av att vi måste ha en långsiktig och hållbar ekonomisk utveckling i kommunen för att klara framtidens utmaningar.

Större fokus på de kommunala kärnverksamheterna

Vi anser att kommunen bör lägga mer kraft och fokus på att säkerställa god kvalité inom kärnverksamheterna. Med dom framtida utmaningarna kommunen står inför är det viktigare än någonsin att rikta resurserna på våra lagstadgade skyldigheter.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Sala

Landsbygdsskolorna ska vara kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig För att hela kommunen ska kunna leva och utvecklas så är det viktigt för bygdens överlevnad att landsbygdsskolorna finns kvar.

Kollektivtrafiken ska vara fortsatt avgiftsfri

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Bra kollektivtrafik är viktigt för kommunen men vi anser att den ska vara avgiftsbelagd. Vi lägger hellre extra medel på kommunens kärnverksamheter.

Kommunen ska sätta upp övervakningskameror

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Vi anser att alla sätt för att förbättra säkerheten är av godo. Där är övervakningskameror en bra verktyg för att öka tryggheten

Ett nödläge för klimattet ska utlysas i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Klimatfrågan behöver tas på allvar men att utlysa ett nödläge på kommunnivå är verkningslöst. Klimatfrågan är global, inte lokal.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi anser att kommunen skall satsa på kärnverksamheten och inte konkurrera med näringslivet.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Att underlätta för personal i äldreomsorgen på detta vis skulle kunna vara ett bra sätt att minska sjukfrånvaro, utslitning i förtid och göra kommunen till en mer attraktiv arbetsgivare.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Folkomröstningar är ett bra verktyg för att lyfta medborgarnas åsikter. Vid särskilda ärenden med stor dignitet kan lokala folkomröstningar vara av godo.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi anser att det skall vara ett krav med begriplig svenska för både brukaren och personalens trygghet.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: I sak är detta ett bra förslag men då kostnader för nybyggnation justeras beroende på nationella beslut kan vi som kommun inte bygga billigare än vad vi gör just nu.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi anser att frågan om valfrihet är väldigt viktig och där kan kommunala och privata aktörer komplettera varandra.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Att bli mer klimatsmart och satsa på el och dess infrastruktur är ett viktigt steg i klimatfrågan. Däremot kan inte kommunen ansvara för detta enkom utan snarare bör elbolag, i kommunal eller privat regi ansvara för att tillgodo se detta behov.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Vi ser inget behov just nu för att förändra den lokala dynamiken i skolfrågan.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Vi vill se att kommunen satsar mer medel till att främja såväl kulturhistoria som kulturutövande.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Trots de ekonomiska utmaningarna vi står inför lokalt anser vi inte att det är rimligt att våra medborgare skall betala en så hög kommunalskatt som vi gör idag. Vi ser hellre att kommunen försöker omdirigera ekonomiska medel.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Salas val:

 • Anställa fler behöriga lärare i den kommunala skolan
 • Avskaffa delade turer i hemtjänsten
 • Ge elevhälsan i kommunala skolor mer resurser