Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Rättvik

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi har en sund och väl genomtänkt politik på alla plan

Våra viktigaste lokala förslag

Tryggheten i samhället

Alla kommuninvånare ska ha rätt att känna sig trygga. Om du är elev på en skola eller gammal och bor ensam, ung och vill gå ut en kväll så är tryggheten viktig. Som omvärlden ser ut nu med pandemi, krig och ökad kriminalitet, knarket flödar som aldrig förr . Därför är det här en fråga som kommer högt på dagordningen.

ökade löner inom äldreomsorgen

Statusen på vårdyrket måste höjas, lönen är en stor del i detta arbetet.

Avskjutning av rovdjurs stammar

Vargstammen i Sverige bör ej överstiga 175 individer. Detta är en fråga som landsbygden i Sverige skulle driva mycket hårdare. Samtidigt har vi en för hög björnstamm som i ett Sverige perspektiv bör skjutas ner till 2800 individer. I dessa frågor framgent måste man kunna påverka i ett lokal regionalt perspektiv för att få nivåer som är acceptabla för invånarna.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Rikspolitik och kommun politik skiljer sig till stor del åt så att det kan finnas frågor som går isär

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi behöver en konstinstallation med Sd moderaterna kd och liberalerna

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Socialdemokraterna, miljöparti

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Rättvik

Utförsäljningen av kommunala bolag ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska verka för att minska rovdjursstammen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Elever ska förbjudas att använda ansiktstäckande slöja i grundskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Detta beror helt på vilket land dessa kommer ifrån

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Rättviks val:

 • Bygga fler klimatanpassade bostäder
 • Höja lönerna inom äldreomsorgen
 • Sätta upp fler solpaneler