Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Ragunda

Varför ska väljarna rösta på er?

Sverigedemokraterna i Ragunda vill ha en kommun där öppenhet och transparens skall vara standard i kommunala beslut och affärer. Vi vill ha ett stopp för storskalig vindkraft och att lokala företag gynnas. Vi vill att kommunen skall få större del av inkomsterna från vattenkraften

Våra viktigaste lokala förslag

Fullmäktige skall besluta om alla fastighetsaffärer.

Sverigedemokraterna i Ragunda vill att alla kommunala fastighetsaffärer skall beslutas av fullmäktige för att öka transparensen och motverka "svågerpolitik".

Stopp för storskalig vindkraft.

Nuvarande exploatering av Ragundas naturvärden i och med att stora vindkraftsparker byggs gynnar inte flertalet i Ragundas kommun.

Återinför polisväsendet i Ragunda kommun.

Liksom i många glesbygdskommuner är polisen inte längre fast närvarande i kommunen. Vi vill att polisen skall få en fast station centralt i kommunen.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Sverigedemokraterna i Ragunda följer i stort partiets politik i kommunala frågor. Vårt krav på återbäring från vattenkraft skiljer sig bock från partiets rikspolitik.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Sverigedemokraterna är villiga att samarbeta med alla partier som lägger fram en förnuftig politik för Ragundas bästa.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna är villiga att samarbeta med alla partier i fullmäktige.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Ragunda

Kommunen ska säga nej till utbyggnad av vindkraft

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Vindkraften exploaterar Ragundas naturvärden utan att kommun får substantiell ersättning från vattenkraften. När sådan ersättning kommer på plats kan vi utvärdera fortsatt utbyggnad av vindkraft.

Ett äldreboende ska byggas i Stugun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Många i arbetslivet jobbar i Östersund och avståndet till Hammarstrand kan verka avskräckande. Ett äldreboende i Stugun skulle göra det lättare för många att hälsa på sina äldre anhöriga.

Alla skolor i kommunen ska vara kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Avståenden i Ragunda kommun är relativt stora och nedlagda skolor innebär långa skoldagar på grund av restider för eleverna.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Kommunala bolag skall generellt inte konkurrera med privata bolag.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det finns inte ekonomi för ett sådant förslag i dagsläget.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Det är självklart att våra äldre skall mötas av personal som kan prata godkänd Svenska.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Generellt ett bra förslag men Ragunda saknar friskolor för närvarande.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Generellt ett bra förslag men Ragunda har för närvarande överskott på lägenheter. Vi förordar att nuvarande lägenheter renoveras och får hyresgäster innan några nya byggs.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi är tveksamma till att några företag vill driva äldreboenden i Ragunda kommun. Om någon är intresserad av att göra detta med bra kvalitet är de välkomna att ansöka.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: I stort anser vi att staten skall ansvara för denna fråga.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig I mån av plats, utbildning och arbetstillfällen kan kommunen avgöra om och hur många nyanlända Ragunda bör ta emot. Generellt anser Sverigedemokraterna att flyktingmottagandet på riksnivå skall minska kraftigt.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Ej aktuellt i Ragunda.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Ungefär som idag.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Extra viktig Kommunalskatten i Ragunda är bland de högsta i landet. Om vi skulle få tillbaka pengar från vattenkraften skulle skatten kunna sänkas.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Ragundas val:

 • Erbjuda gratis trygghetslarm till äldre i hemtjänsten
 • Prioritera utveckling av alla tre kommundelar
 • Öka resurserna till enskilda vägar