Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Östersund

Varför ska väljarna rösta på er?

Sverigedemokraterna har under den senaste mandatperioden arbetat för en bättre situation för de äldre. Bland annat har vi motionerat om en äldreombudsman, språkkrav i välfärdsyrken m.m. Vi har också arbetat för trygghetsskapande åtgärder samt förbättrad missbruksvård då narkotika är ett stort problem i Östersund. Detta är frågor vi kommer att försätta driva i Östersunds under nästa mandatperiod.

Våra viktigaste lokala förslag

Språkkrav för anställning och arbete inom välfärdsyrken

Östersunds kommun skall framöver följa socialstyrelsens rekommendationer om språkkunskaper vid anställning inom välfärdsyrken. Kommunen skall också ta fram en plan för att befintlig personal som saknar tillräckliga kunskaper i svenska får en utbildning som säkerställer att kraven uppfylls.

Äldreombudsman

Antalet äldre i samhället ökar samtidigt som digitaliseringen fortskrider. Sverigedemokraterna vill att kommunen tillsätter en äldreombudsman dit äldre kan vända sig med frågor som kan vara svåra för de som inte blivit en del av IT-samhället. Äldreombudsmannen skall vara en neutral stödperson vid kontakter med äldreomsorgen, ge stöd vid ansökan om pension, bostad och bostadsbidrag m.m.

Trygghetshöjande åtgärder i Centrum

Östersunds kommun skall hyra in ordningsvakter som skall övervaka centrum mellan 20.00 och 07.00. Detta i ett led att försvåra för kriminella att utföra narkotika och våldsbrott samt stävja andra ordningsstörningar.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Sverigedemokraterna i Östersund följer i stort sett vad partiet anser i kommunala frågor på riksnivå. Smärre skillnader kan naturligtvis förekomma då Sveriges kommuner har olika förutsättningar.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi är beredda att samarbeta med alla nuvarande partier för att skapa en bättre situation för de äldre samt arbeta för ökad trygghet och brottsbekämpning.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kan tänka oss att styra tillsammans med alla nuvarande partier.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Östersund

Kommunens nya äldreboenden ska drivas i kommunal regi

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Sverigedemokraterna anser att äldreboenden skall drivas av dem som utför det bästa arbetet för våra skattekronor. Privata alternativ är okej om de utför sitt uppdrag på ett bra sätt.

Kommunen ska anlita ordningsvakter i centrum

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Vi har drivit denna fråga i kommunfullmäktige under 2018-2022 och det kommer vi att fortsätta göra. Bekämpning av brottslighet är ett av de viktigaste frågorna för vårat parti.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det finns ingen anledning att tvinga elever att välja bort kött av politiska skäl.. Däremot bör det finnas vegetariska alternativ för de som föredrar det.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Om det redan finns privat verksamhet som gör ett bra arbete bör skattepengar inte läggas på att konkurrera med dessa. Undantag kan naturligtvis förekomma.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Principiellt kan detta vara bra men den ekonomiska verkligheten säger nog en annan sak.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Sverigedemokraterna har motionerat om att ett sådant krav skall införas i Östersunds kommun. Vi vill även att existerande personal som inte klarar kraven skall få utbildning på betalt arbetstid. Övriga partier har förhalat vår motion i mer än två år vilket naturligtvis är oacceptabelt.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Naturligtvis skall friskolor som tar emot skattepengar för sin verksamhet uppfylla samma krav som kommunala skolor.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Östersunds kommun har stor bostadsbrist samt höga hyror. Vi kan inte i fortsättningen förvänta oss att alla som vill flytta till Östersund har råd att betala skyhöga priser för bostadsrätter samt lika skyhöga hyror på hyresrätter.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Sverigedemokraterna anser att äldreboenden skall drivas av dem som utför det bästa arbetet för våra skattekronor. Privata alternativ är okej om de utför sitt uppdrag på ett bra sätt. Roffarkapitalism är inte okej.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Om Sverige skall minska sitt beroende av fossila bränslen är det viktigt att infrastruktur för elbilar byggs även i mindre städer och på landsbygden. Om det är kommunen eller region/stat som skall ansvara för detta är oklart idag och tydligare ansvarstagande för frågan är viktig.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Sverigedemokraterna har under många år arbetat på alla nivåer i samhället för att flyktingmottagandet skall vara på en nivå som samhället klarar. Det är tydligt att vårt parti har haft rätt hela tiden. För att sätta press på riksdag och regering vill Sverigedemokraterna ha ett mycket lågt flyktingmottagande i Östersunds kommun.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Sverigedemokraterna anser att skolor skall drivas av dem som utför det bästa arbetet för våra skattekronor. Privata alternativ är okej om de utför sitt uppdrag på ett bra sätt. Roffarkapitalism är inte okej.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Extra viktig Sverigedemokraterna i Östersund anser att kultur är en viktig del av samhället. Vi anser dock att politiserad, provokativ och mångkulturell konst/kultur inte skall finansieras av kommunen. Detta är något som partiets företrädare drivit under alla år vi suttit i fullmäktige. Alla övriga partier har dock röstat för bidrag till mångkulturella kulturprojekt.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Östersundsborna betalar, liksom de flesta norrlandskommuner, en relativt hög kommunalskatt. Att sänka den idag då stora nödvändiga investeringar görs i infrastruktur samt ett oroligt omvärldsläge är inte möjligt. Vi motsätter oss skattehöjningar för närvarande.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Östersunds val:

 • Anställa fler i äldreomsorgen
 • Inrätta en äldreombudsman
 • Sätta upp övervakningskameror