Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Osby

Varför ska väljarna rösta på er?

Sverigedemokraterna i Osby vill att vi skall hushålla med skattebetalarnas pengar och prioritera trygghet, vård, skola och omsorg. Gör din plikt kräv din rätt i den ordningen skall det ske.

Våra viktigaste lokala förslag

Bättre ordning på kommunens ekonomi

Vi vill se bättre ordning på kommunens ekonomi. Har man bra ordning på ekonomin så är det en grundplåt till förbättringar.

Förbättra skolresultaten

Vi vill se bättre resultat in skolan.

Näringslivet

Vi vill se att företagen får rätt förutsättningar att kunna etablera sig, samt utveckla sig i Osby Kommun.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Det finns det säkert men vi har inget kongkret att komma med just nu. Vi för en politik som vi tycker gynnar just vår kommun.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Efter valet så ser vi ju helst att vi kan styra med egen majoritet. Men vi kan naturligtvis samarbeta med alla partier om vår politik får genomslag.vi är skyldiga våra väljare att föra vår egen politik .

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Så länge det är vår politik som förs så nej.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Osby

Kommunen ska erbjuda plats hos dagbarnvårdare som komplement till förskolorna

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Kommunen bör ha denna valmöjlighet. Alla barn behöver kunna utvecklas i sin egen takt. Det är inte alla barn som passar i storgrupper utan kan behöva denna valmöjlighet för att kunna utvecklas .

Kommunen ska höja skatten för att lösa bostadsfrågan för de äldre

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Vi Sverigedemokraterna vill inte höja skatten. Däremot vill vi se över kommunens omkostnader och omfördela. det finns säkerligen en hel del man kan spara in på och lägga på våra äldre och barn.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det skulle vara bekymmersamt om man tvingar fram att man måste ta emot några elever överhuvudtaget. Man kanske inte har ekonomi/kapacitet att tillgodose elevernas samt lärarnas behov.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Varför skall man ta bort möjligheten för dom som vill äta kött samt fisk. idag salladsbuffé samt vegetariskt alternativ.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Kommunen skall inte driva verksamhet enligt dom givna exempel. Vi värnar on vårt näringsliv.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Detta är ett ganska bra förslag. på detta sätt kanske man har möjlighet att plocka bort delade turer.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: vi har idag inte haft några folkomröstningar. Det kan vara bra om det finns ett behov om beslutet är av stor vikt för invånarna.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Detta borde vara genomfört och en självklarhet.för alla att det är av stor vikt för patientsäkerheten och deras trygghet. Det borde även göras språktest för befintlig personal.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Det är ett initiativ då kommunens invånare om det finns prisvärda bostäder.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Det är bra med valmöjligheter förhoppningsvis så höjer konkurrensen även kvaliteten på äldrevården.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi har idag elbrist och infrastrukturen tillåter inte dagsläget utbyggnad av detta. Tillåter därför inte detta i dagsläget.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Vi vill inte att vi skall ta emot några alls . vi istället ha nya invånare som bidrar positivt till vårt skatteunderlag.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Extra viktig Det kan vara bra med valmöjligheter för elevernas utveckling.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Vi tycker att det skall finnas kultur för dom som är intresserade. Men vi skulle vilja se att kulturen finansierar sig själv i högre grad.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Osbys val:

 • Anlita ordningsvakter för att öka tryggheten
 • Bygga ett nytt äldreboende i kommunen
 • Planlägga ny industrimark i hela kommunen