Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Orust

Våra viktigaste lokala förslag

Öka lärartätheten, en lugn och trygg skola ger studiero - en skola för alla.

Klasserna i Orust skolor är för stora. För att främja elevernas resultat och lärarnas arbetsmiljö anser vi att klasserna maximalt ska bestå av 20 elever samt resurslärare där så behövs. Alla elever har rätt till utmaningar, de elever som har lätt för att lära ska uppmuntras och inte bromsas in. Skolan är för alla.

Förkorta handläggningstider, förenkla processen och främja företagsamheten.

Orust behöver fler företag som etablerar sig på ön. Som kommun behöver vi underlätta etableringsprocessen och arbeta aktivt för att ge dem bästa möjliga stöd. Det finns i dagsläget för få arbetsplatser för kvinnor med akademisk examen, vi vill verka för att främja nyetablering av företag från olika branscher på Orust.

Äldrevården skall bedrivas med vårdtagaren i fokus.

I dagsläget avsätts tid för varje moment som ska utföras, vi betraktar denna tid som den minsta tid momentet beräknas att ta i anspråk. Väldigt liten vikt fästs idag till den stora variation i tidsåtgång som till exempel kan inträffa hos en brukare med demens, både brukare och personal kan stressas när moment måste utföras under tidspress.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Orust

En bilbro ska byggas mellan Orust och fastlandet

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska säga ja till havsbaserad vindkraft utanför Orusts kust

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska verka för att fler bostäder får byggas nära havet

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Orusts val:

 • Minska antalet elever per klass i kommunens skolor
 • Minska barngrupperna i kommunens förskolor
 • Utöka kommunens service till lokala företag