Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Örnsköldsvik

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi har den bästa politiken för alla medborgare. Det gäller såväl unga, medelålders som äldre. Den bästa miljöpolitiken också. Och inte en politik som beskattar medborgarna orättmätigt.

Våra viktigaste lokala förslag

LANDSBYGDEN SKA LEVA VÄL

Vi ska ha en landsbygdspolitik som gör det enkelt att leva på landsbygden. En fungerande service ska finnas . Ja, vi ska ha service,skolor, bussar ska ha bra turtäthet Affärer, bensinstationer, bibliotek, alternativt bokbuss ska finnas till.

LANDSBYGDEN SKA LEVA VÄL

Vi ska ha en landsbygdspolitik som gör det enkelt att leva på landsbygden. En fungerande service ska finnas .

Stad och land i balans

Landsbygd och stad är beroende av varandra.. För att medborgarna ska få så bra utbyte för den skatt man betalar, kan inte den ena sidan bara ta för sig. För en väl fungerande demokrati så blir det att dela på bördor och på intäkter.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Kan inte komma på någon sådan fråga.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill ha ett maktskifte här i kommunen. Om Alliansen tar över här i Övik , så kan vi tänka oss att stödja Alliansen På riksplanet maktskifte med en sd, kd och m regering.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Skulle tro att Vänsterpartiet blir svåra att komma överens med.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Örnsköldsvik

Ett kulturhus ska byggas i Örnsköldsvik

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Vi har tyvärr inte ekonomi för en sådan stor investering.

Inga landsbygdsskolor ska läggas ned

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Behövs för en levande landsbygd

Kommunen ska bygga fler äldreboenden

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: En demokratisk och medmänsklig insats

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Inte bra för hälsan.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Bra , bör testas,Är ett tufft jobb.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Bra förslag. Bostadsrätter ,är så stor kapitalinsats. Vem har råd?

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Kan göras ett försök till det, för att se om det fungerar.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det är ju kommunen som berörs, får extra kostnader

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Kommunen ska bedriva skolverksamhet upp till 90% av verksamhete.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Vår kommuns ekonomi klar inte mer än dagens nivå

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Helst lite mindre. Genom effektivare organisation av verksamheten.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
OBS
Sverigedemokraterna Örnsköldsvik har hoppat över denna fråga

Så svarar SD: Skola, vård, omsorg