Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Örebro

Våra viktigaste lokala förslag

Genomför en kraftig utbyggnad av kameraövervakning och anställ många fler väktar

Öppen droghandel och annan laglöshet har tagit allt mer plats på våra gator och torg och gör livet otryggt för vanliga hederliga människor och för företagare i centrum. Kommunen måste göra allt den kan för att hjälpa polisen att krossa gängen och bura in brottslingarna. Det behövs en kraftig utökning av kameraövervakning och av kommunens ordningsvakter.

Uppmuntra till frivillig återvandring av personer i utanförskap

Vi vill inrätta ett kommunalt återvandringsbidrag som betalas ut till den icke-medborgare som väljer att återvandra till sitt hemland. Vi vill också anställa en återvandringshandläggare som jobbar med att hjälpa personen att återetablera sig i sitt forna hemland. Den ska också jobba med att informera personer i utanförskap om den här möjligheten.

Inför integrationsplikt för nyanlända

De som permanent bosätter sig i Sverige måste ta SFI på allvar, lära sig svenska och lära sig om svenska samhället. Kommunen har varit alldeles för kravlöst. Vi vill villkora det ekonomiska biståndet till nyanlända på att man närvarar och gör framsteg inom SFI och klarar prov i samhällsorientering. Om man inte gör det ska ekonomiskt bistånd dras och kontraktslängden på eventuellt boende sänkas.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Örebro

Kommunen ska säga nej till exploatering av odlingsbar åkermark

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Absolut! Den odlingsbara åkermarken är en ganska liten del av kommunens areal och när man väl byggt på den går det inte att göra odlingsbar igen. Eftersom odlingsbara marken minskar globalt varje år kommer vår egen åkermark bli allt viktigare för att trygga vår nationella livsmedelsförsörjning.

En folkomröstning ska hållas om införandet av snabbussar i Örebro

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Ja, detta är ett så stort, avgörande och dyrt projekt att folket borde få säga sitt. Ett fullt infört BRT kommer att permanent korka igen staden och radikalt försämra bilens framkomlighet, och göra att vi får mindre pengar över till välfärd.

Kommunala bolaget Kumbro vind ska bygga en solcellspark

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Kommunen får gärna köpa in förnyelsebar el men det finns ingen vits i att kommunen ska satsa och riskera skattepengar på att driva energibolag.

Inga fler kommunala hyresrättslägenheter ska få säljas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: ÖBO ska ta ansvar för att det ska finnas gott om billiga hyresrätter för unga, studenter, äldre och andra grupper som är svagare på arbetsmarknaden. Ibland kan det dock mindre mängder lägenheter behöva säljas för att få pengar till att renovera eller bygga nya.

Äldreboendet Berggården ska förbli i kommunal drift

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det har skett så många förändringar på boendet på senare tid och nu behövs stabila förutsättningar för att skapa en bra verksamhet på sikt.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Eftersom det råder sådan brist på personal vore det inte ansvarsfullt att göra i dagsläget. Vi vill hellre jobba på andra sätt för att förbättra villkoren och minska stressen för de som arbetar där, exempelvis genom att avskaffa ofrivilliga delade turer. Då kanske vi kan locka fler att jobba där.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Självklart. Det handlar om säkerhet och trygghet för de äldre.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Ja, vi sverigedemokrater är varma anhängare av kommunalt självbestämmande. Makten ska ligga så nära medborgaren som möjligt. Kommuner ska inte tvingas att ta emot flyktingar mot sina invånares vilja.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Framför allt i samarbete med näringslivet. På riksnivå anslår vi mer medel till utbyggnad av ladd-infrastruktur.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det är en bra huvudprincip, exempelvis vill vi sälja kommunens vindkrafts- och biogasbolag. Marknaden kan sköta sådant. Däremot finns det saker som marknaden inte är lika bra på, exempelvis att tillhandahålla billiga hyresrätter eller skollokaler. Där behöver vi ha kommunala bolag som tar ett ansvar.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Vi har inga synpunkter vad gäller andelen friskolor, det viktiga är att det blir bra utbildning för barnen.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Vi slösar alldeles för mycket pengar på konst i dagsläget. Den så kallade enprocentsregeln bör slopas och bidragen till kultur för vuxna bör stramas åt. Vi ska inte lägga nära 40 miljoner kronor årligen på Kulturkvarteret. OpenART, teater och orkester bör i högre grad finansieras privat istället för av kommunen.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Extra viktig Kommunen slösar i dagsläget pengar på väldigt mycket annat än välfärd. Om vi skär ned på onödiga utgifter kan vi få mer pengar till välfärd OCH sänka skattetrycket. Vi föreslår en mindre skattesänkning om 0,05 procentenheter men vill gärna gå längre om budgetutrymmet finns.

Vilka insatser ska min kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Örebros val:

 • Förbättra belysningen på otrygga platser
 • Skapa fler fritidsaktiviteter för ungdomar
 • Sätta upp fler övervakningskameror på brottsutsatta platser

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Örebros val:

 • Minska storleken på grupperna i kommunens förskolor
 • Skapa fler parkeringsplatser i centrum
 • Sluta helt med konstinköp