Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Nyköping

Varför ska väljarna rösta på er?

Vill du återfå den höga standard och välfärd som Sverige varit känt för? Då röstar du på SD. Det är för att du som väljare också insett detta som Sverigedemokraterna växer så kraftigt. Vi prioriterar såväl våra äldre som våra yngre, kvinnor som män, högutbildade som lågutbildade, rika som fattiga, infödda svenskar som svenskar med invandrarbakgrund.

Våra viktigaste lokala förslag

Trygghet

Det behöver tas krafttag för att komma tillrätta med den utbredda otryggheten i samhället. Kameraövervakning på offentliga platser, skolor, och platser med mycket stök och brottslighet behövs. Kommunen, polisen och socialtjänsten måste samarbeta effektivt. Vi vill även ha utdrag ur belastningsregistret för arbete inom vården och omsorgen. Detta för att öka tryggheten för de i behovsställning.

Skolan

Ordning och reda. Skolan ska vara en trygg plats för elever och lärare. För att nå dit behövs tillräckligt och utbildad personal. Undervisning i mindre grupper, resursskola, avskaffa "inkludering till varje pris". Skolpengen ska återgå till att varje elev är lika mycket värd. Svenska språket är prio ett! Förberedelseklass för nyanlända. Landsbygdsskolorna ska ges rätt förutsättningar.

Arbete/ Integration

Öka SFI-undervisningen från 15 till 30 timmar/vecka. Rensa upp bland alla möjliga projekt och åtgärdspaket, titta på vilka som gett resultat. Skrota samordningsförbundet RAR mfl. som inte uppvisar samhällsekonomisk nytta. Försörjningsstöd kopplat till prestation och krav. Vi måste lyfta människor över den lägsta nivån på arbetsmarknaden till ett riktigt arbete.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett majoritetsstyre där SD, M och KD ingår.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kan tänka oss att samarbeta med samtliga partier i dagens kommunfullmäktige.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Nyköping

Det ska vara obligatoriskt för familjer att välja skola till sina barn

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Först vid ett obligatoriskt skolval ser man intresset för friskolor och kommunala skolor.

Östra Storgatan ska vara permanent bilfri

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Hela Storgatan från östra skolan till västra viadukten måste kunna användas av både cyklister, fotgängare och bilister på ett tryggt och säkert sätt.

En våtmark ska anläggas vid Brandholmen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Våtmarker är bland de mest artrika miljöerna i Sverige och är viktiga för den biologiska mångfalden. De bidrar också till en mängd olika ekosystemtjänster som vi är beroende av.

Beslutet om centraliseringen av hemtjänsten ska rivas upp

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Hemtjänstgrupperna ska utgå i från sitt egna lokala kontor.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Både kommun och privat drivs framåt med hjälp av konkurrens. Inga välfärdspengar till skatteparadis. Det krävs insyn, öppenhet och kontroll i privat och kommunal verksamhet.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Nyköpings kommun har redan provat modellen med mindre lyckat resultat. Det behöver vi inte prova igen.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det kommunala bostadsbolaget ska få uppdraget att bygga billiga hyresrätter.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Kommunen ska underlätta för företag att etablera laddstolpar på strategiska platser.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Nyköping har tagit emot sin kvot och mer där till under decennier.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi vill istället se att man upphandlar svensk mat samt erbjuder en animalisk och en vegetarisk lunch var dag.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Extra viktig Marknaden styr. Idag är friskolorna fulla och har årslånga köer. Med fler platser/friskolor skulle köerna försvinna.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Beroende på den kommunala ekonomin som helhet. Kärnverksamheterna måste alltid prioriteras.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Extra viktig Med en sund kommunal ekonomi finns det utrymme till att sänka den kommunala skatten.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Nyköpings val:

 • Införa avgiftsfri parkering i centrala Nyköping
 • Sätta upp fler övervakningskameror på brottsutsatta platser
 • Utöka SFI-utbildningen från 15 till 30 timmar i veckan