Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Nora

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi har under mandatperioden samarbetat med övriga oppositionen vilket fungerat bra. Tillsammans kan vi förändra kommunen. Förskolornas barnkullar är exempelvis för stora, flera problem har uppdagats inom omsorgen och underhållet av infrastrukturen är eftersatt. Detta är inte acceptabelt! Nora behöver ett nytt styre som tänker annorlunda.

Våra viktigaste lokala förslag

Lika lätt att leva att leva på landsbyggd som i stad.

Vi vill fortsätta skapa förutsättningar för människor att bo och leva på landsbygd en. Genom att: -Jobba för fortsatta satsningar på infrastruktur som exempelvis utbyggnad av bredband. -Jobba för goda kommunikationer. -Skapa möjligheter till en trygg och likvärdig skola även på landsbygden. -Underlätta företagsetableringar i kommunen.

En värdig livskvalitet för äldre.

-Vård i rätt tid på rätt plats. Vårdens tillgänglighet på landsbygden bör förbättras. -Vi vill ha ett ökat egeninflytande över omsorgen. Därför vill vi sänka tröskeln för när du kan få rätt till omsorg. -Det ska finnas möjligheter till en god social samvaro oavsett var du bor. - Äldre ska känna sig trygga !

En trygg uppväxt för alla.

-Förbättra arbetsmiljön genom att införa nolltolerans mot våld och otrygghet i skolan. Skolan ska vara en trygg plats för elever och personal. -Vi accepterar inte droger eller kriminalitet på våra skolor. -Stärk insatser för att förbättra ungas psykiska hälsa. Riktade insatser inom barn och -ungdomspsykiatrin i kombination med stärkt kuratorstöd.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi samarbetar nu med två andra oppositionspartier vilket har fungerat bra och vi kan därför tänka oss att styra kommunen tillsammans med dessa.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Inte direkt. För oss är den praktiska politiken för invånarnas bästa viktigast.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Nora

Det ska finnas tillagningskök på alla kommunens äldreboenden och skolor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla familjer som behöver ska få barnomsorg på kvällar, nätter och helger

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Vi vet hur svårt det är att jobba oregelbundna tider med barn. Kommunen har ett ansvar att ge invånarna förutsättningar att arbeta oregelbundna tider och samtidigt bo i Nora kommun.

En ny högstadieskola ska byggas i Karlsängsområdet

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Vi vill hellre renovera den gamla skolan vilket borde bli billigare. Dessutom finns skyddsrum under skolan som behöver bevaras.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Så länge kvalitet kan garanteras och det inte innebär ökade kostnader för skattebetalarna ser vi inget hinder med.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi har brister på arbetskraft inom omsorgen och de ekonomiska resurserna saknas. Därför ser vi inte detta som rimligt även om det kunde vara önskvärt.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Absolut! Det svenska språket är vägen in i samhället och all personal behöver kunna göra sig förstådd och och förstå regler och instruktioner.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Samma villkor ska gälla för såväl friskolor som kommunala.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi behöver fler billiga hyresrätter, framför allt för unga vuxna.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi värnar om det kommunala självstyret.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Vi bör sträva mot en stabilare ekonomi för att kunna sänka skatten.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Noras val:

 • Införa en gräns för hur många anställda som en hemtjänsttagare ska behöva möta
 • Lägga mer resurser på att rusta upp kommunala förskolelokaler
 • Teckna långsiktiga avtal med tjej- och kvinnojourer