Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Mora

Våra viktigaste lokala förslag

Folkomröstning om skola på strandenområdet

Vi har lagt flera förslag som vi anser är bättre än att bygga en skola mellan två av de mest trafikerade vägarna i Mora. Förslagen är i stället att renovera de befintliga skolorna, bygga en laddningspark för elbilar på platsen.

En tryggare åldrande

Att som åldersrik i Mora ska man få ett tryggt och värdigt bemötande av personalen, här handlar det om att vi vill platta till den administrativa förvaltningen och skapa bättre förutsättningar för personalen att ägna sig åt brukare och kunder. Att kunna göra sig förstådd är en grundpelare i kommunikation vilket gör att vi vill införa språkkrav.

Ett blomstrande Mora

Vi har flera förslag som vi vill att Mora kommun ska införa för företagarna, ett förslag är att vi underlättar för den administrativa delen och inför en egen kommunal lantmätare. Vi vill underlätta för företagarna i alla kommunala processer. Genom ett blomstrande företagande så kommer hela kommunen att lyftas.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi vill införa kortare arbetstid för personal med vårdnära tjänster

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Mora

Vinsten från vindkraftsförsäljningen på Hedbodberget ska gå till en solcellspark

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala byskolor ska finnas kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Elever ska förbjudas att använda ansiktstäckande slöja i grundskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi ser att allmännyttan har en viktig funktion i samhället, framförallt som första boende.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det är viktigt att höja statusen för vårdnära tjänster.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Moras val:

 • Avsätta medel till vägunderhåll och vinterväghållning
 • Upphandla närproducerad mat till skolor och äldreboenden
 • Öka grundbemanningen i äldreomsorgen