Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Mönsterås

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi sätter fokus på trygghetsfrågorna och vi kommer att göra mer för att eleverna i kommunens skolor ska uppleva båda trygghet och studiero. Vi vill att äldreomsorgen ska hålla en hög kvalitet med utbildat personal som talar och förstår svenska språket. Stopp för etablering av vindkraftverk mot grannars vilja

Våra viktigaste lokala förslag

Kallbadhus

Vi föreslår att kommunen bygger ett kallbadhus som ska vara tillgängligt för alla kommuninvånare. Placeringen kan vara i hamnområdet i Mönsterås eller annan lämplig plats.

Bemanning på polisstationen i Mönsterås dygnet runt

Vi vet att det inte är kommunen som har huvudmannaskapet för polismyndigheten. Vårt löfte till väljarna är att jobba mycket aktivt för att få polismyndigheten att prioritera bemanningen på den lokala polisstationen. Det är viktigt att polisen finns på plats alla dygnets timmar.

Stopp för nybyggnation av vindkraftverk i kommunen

Det finns redan i dag mycket vindkraft i Mönsterås kommun. På 80% av den markyta som har bedömts som lämplig för vindkraftverk har det redan byggts vindkraftverk. Vi vill inte tillåta nybyggnation av vindkraft mot grannarnas vilja.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

I det stora hela svarar vi nej på den frågan. Sedan finns det, som i alla andra partier, delar i partiets politik som vi inte håller med om fullt ut eller kanske skulle vilja formulera på ett annat sätt.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill gärna ha en förändring! Centern har varit det styrande partiet här, just nu i en koalition med L, M och KD, i över 30 år. Om vi får önska ser vi gärna att en ny koalition, där vi ingår, får styra kommunen. Vi ser gärna att Centern blir oppositionsparti.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej. Sakpolitiken är i fokus och vi kan samarbeta med alla partier.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Mönsterås

Parkeringstiderna på torget ska förlängas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska säga ja till vindkraft

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Nej, vi har redan tillräckligt med vindkraft i denna kommun. Vindkraften löser inte elförsörjningen varken i Mönsterås kommun eller i Sverige som land.

Det ska vara stopp för nya tomter på Oknö

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Man ska inte exploatera vackra Oknö mer än vad man redan har gjort. Då kommer ön att ändra karakter och den blir inte längre lika attraktiv som rekreations- och turistområde.

Övervakningskameror ska sättas upp i kommunen för ökad trygghet

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Trygghetsfrågorna är viktiga. Det handlar om att alla ska kunna känna sig trygga, även kvällstid, när man rör sig ute i samhället. Sedan behöver det utredas noggrant i vilken mån vi får använda kameror för att identifiera personer som begår brottsliga handlingar.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Nej, politiken ska inte detaljstyra matsedeln i skolorna på det viset.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Ett bra förslag som nog tyvärr inte är realistiskt att genomföra då det troligen blir för dyrt. Man bör i alla fall först ta reda på hur försöken med 6 timmars arbetsdag har fallit ut i de kommuner som har testat detta.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det är en självklarhet för oss att alla som jobbar med vård och omsorg ska förstå och tala svenska på ett begripligt sätt. Annars kan man inte utföra arbetet på ett professionellt sätt.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Nej, det är inte kommunens uppgift att finansiera billiga hyreslägenheter.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Ja. Men - det ska hålla en hög kvalitet.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Ett bra förslag under förutsättning av att det för kommunen blir en kostnadsneutral satsning. Den som laddar sin bil ska genom att betala för laddningen finansiera utgiften kommunen haft till investeringen.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Mönsterås kommun har tagit emot många migranter. Det belastar en liten kommun att ta emot många personer från avlägsna länder. Arbetslösheten är fortfarande hög för personer som kom till Sverige 2015. Ett undantag ska göras för personer som flyr från krig i Sveriges närområde.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Mönsteråss val:

 • Anställa en kurator på varje kommunal skola
 • Ge personer över 85 år garanterad plats på äldreboende
 • Utöka belysningen på gång- och cykelvägarna