Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Lycksele

Varför ska väljarna rösta på er?

Sverigedemokraterna är partiet för den som vill ha stort fokus på kärnverksamhet.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vår vision är att vi har mer inflytande efter valet. Vi är beredda att samarbeta med alla partier.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Lycksele

Återinför friskvårdstimme för kommunalanställda

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Nej, det finns idag ett friskvårdsbidrag som vi borde "marknadsföra" och uppmuntra till att användas.

Byskolorna i kommunen ska bevaras

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi bör göra allt vi kan för att behålla de byskolor som finns kvar och ge förutsättningar för dessa att bedriva sin verksamhet med god kvalitet.

Verka för att mer skatteintäkter från energiproduktion stannar kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Självklart ska skatteintäkterna från den energi som produceras, i så stor utsträckning som möjligt, stanna kvar inom kommunen. Den utjämningspolitik som vid första anblick verkar rättvis och förnuftig har istället fungerat som en katalysator för urbaniseringen. Vi ger och har gett oerhört mycket men får futtiga bidrag tillbaka för att klara av den nödvändigaste driften av kommunen.

Minska barngrupperna i kommunens förskolor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Ja. En viktig fråga för både barnen och personalen.

Den kommunala servicen utanför tätorten ska stärkas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Ambitionen bör vara att förbättra den kommunala servicen utanför Lycksele tätort.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Frågan är inte riktigt aktuell i Lycksele för närvarande. Men generellt tycker vi inte att skattemedel ska användas för att subventionera varor eller tjänster och därmed konkurrera med privat näringsliv.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Ett välment förslag men politiker bör inte ägna sig åt detaljstyrning. Det är arbetsmarknadens parter som ska förhandla om löner och arbetstider. Vi kan däremot verka för större satsningar på äldreomsorgen för att ge utrymme för att skapa en bättre arbetsmiljö.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Ja, det bör införas språktest. Bristande språkkunskaper utgör en riskfaktor. Samtidigt vet vi att bemanningen måste lösas. Vi vill därför ge förutsättningar och skapa incitament för att lära sig svenska. Språket är grundläggande både för att göra sig förstådd men också att bli hörd.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Ja, när behov uppstår. Att det finns tillgängliga hyresrätter är oerhört viktigt och där har allmännyttan en viktig roll. Det är av största vikt att det finns en bra balans mellan hyres- och bostadsrätter i kommunen för att bostadsförsörjningen ska fungera väl.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Det finns en övertro till att valfrihet per automatik leder till bättre kvalitet. Långt ifrån alla privata etableringar har varit lyckosamma. Men helt oavsett om det är en privat aktör eller kommunen som utför tjänsten har vårdtagaren rätt att känna sig trygg och nöjd med sitt eventuella val. Det får helt enkelt inte bli någon lotteriverksamhet.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Infrastrukturen för laddstolpar ska i likhet med nuvarande drivmedelsdistribution vara privat. Kommunen ska naturligtvis vara behjälplig med att ge förutsättningar för detta.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Tveksamt att "solidariskt tvång" är en bra metod. Det kommunala självstyret är också viktigt. Vi bör söka alternativa lösningar.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Risken att en friskoleetablering i Lycksele skulle leda till ett tydligt A-och B-lag är överhängande. De befintliga skolorna i kommunen är våran prioritet just nu.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Extra viktig Den kommunala musikskolan ska utvecklas, gärna till kulturskola. Den borde betraktas som kärnverksamhet. Välfärd när den är som mest kreativ!

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Förhoppningsvis kan vi sänka kommunalskatten i framtiden. I dag måste vi se till att skattekronorna används så förnuftigt som möjligt och med fokus på kärnverksamheten.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Lyckseles val:

 • Erbjuda fler platser på trygghetsboenden
 • Stärka kommunens service till företag
 • Utveckla den kommunala servicen utanför tätorten