Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Linköping

Varför ska väljarna rösta på er?

Linköpings kommun behöver politiker som är förutseende och ser saker komma. SD år det enda parti i kommunfullmäktige som har varnat och satt sig emot den otroligt destruktiva politik som förts gällande invandring, brottslighet m.m. som har försatt kommunen i det läge vi har nu med korankravaller, omfattande gängvåld m.m. Vi är också ett parti som ständigt verkar för att hela kommunen ska leva.

Våra viktigaste lokala förslag

Nej till moské i Lambohov

Det finns planer på att bygga en stor moské i Kåparp i stadsdelen Lambohov i Linköping. Såväl utländsk finansiering som islamistkopplingar finns med i bilden. Ett sådant bygge kan även förvärra utvecklingen i Linköping med parallellsamhällen. Därför säger SD nej till moskébygget.

Hårda tag mot gängvåldet

Vi kräver fler patrullerande poliser och fler övervakningskameror i stadsdelar präglade av gängvåld, detta i kombination med att vi vill tillskriva regeringen om att införa obligatorisk utvisning av kriminella utlänningar. Vi vill också tillskriva regeringen om att införa vistelseförbud, något som skulle hindra dömda gängkriminella att vistas i vissa bostadsområden i kommunen.

En bilvänligare kommun

Linköpings trafikplanering måste bli bilvänligare, för att underlätta kommunikationer med bil och andra färdmedel i hela kommunen. Vi vill motverka att parkeringsplatser och viktiga vägar byggs bort i staden, samt underlätta biltrafik i innerstaden. SD vill även ta fram förslag på hur hur effekterna av regeringens politik med rekordhöga bensin- och dieselpriser kan motverkas på kommunal nivå.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Inget som sticker ut tydligt.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Helst utifrån ett konservativt block (SD, M, KD) med så mycket SD-inflytande som möjligt, givetvis.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Inget, men det är mycket mindre sannolikt med de långt ut till vänster.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Linköping

Vinstdrivande företag som bedriver äldreomsorg i kommunen ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi är för valfrihet för personer som tar del av äldreomsorgen, men kontroll och uppföljning av utförarna är avgörande och måste samtidigt vara mycket tydlig.

Kommunen ska öppna ett centrum för att stötta invandrare som vill återvända till sina ursprungsländer

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Viktigt för att bryta upp den alarmerande utveckling vi har i Linköping med korankravaller och andra problem till följd av de parallellsamhällen som har vuxit fram till följd av extremt ansvarslös invandringspolitik.

Ånestadsskolan ska göras om till en högstadieskola

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: SD vill i stället för detta förslag att Ånestadsstallet görs om till en mindre högstadieskola, för att få fler och mindre skolenheter i kommunen där alla barn kan bli sedda.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Ett dyrt och dåligt förslag som minskar arbetet som utförs i äldreomsorgen kraftigt, men utan minskade kostnader för kommunen. Vi vill dock satsa på personalen i äldreomsorgen på andra sätt genom lönesatsningar och att motverka delade turer exempelvis.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Ett förslag som SD har drivit långt innan andra partier i kommunfullmäktige. Kraven måste skärpas väsentligt. Hade övriga partier lyssnat på SD hade vi inte varit i en situation i dag med en betydande andel av personalen i äldreomsorgen som inte talar ordentlig svenska.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: I grunden är det en helt rimlig idé, men det finns särskilda fall där kommunen behöver ha bolag på områden där privata aktörer också finns. Ett exempel gäller bostadsmarknaden där AB Stångåstaden finns som allmännyttigt kommunalt bolag med ansvar för bostadsförsörjning för kommuninvånarna.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Vi vill inte avsätta särskilda kvoter i friskolor för nyanlända elever med ett synsätt om att vissa elever ska få utgöra ett slags integrationsverktyg, det är ett cyniskt sätt att hantera den ansvarslösa invandringspolitiken på. Det är också orättvist gentemot andra elever om nyanlända ska kvoteras in.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: I grunden är det en god tanke, t.ex. för att fler yngre personer ska kunna flytta hemifrån till en egen bostad. Det är också viktigt att bygga bostäder med andra typer av upplåtelseformer för att människor ska kunna bo på olika sätt beroende på var man är i livet, och det är också något som bidrar till flyttkejdor etc.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Laddinfrastrukturen behöver byggas ut för att hänga med efterfrågan på elbilar, men det behöver tas hänsyn till alla trafikslag när vi utvecklar infrastrukturen.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Vi vill värna det kommunala självstyret. Kommuner ska inte tvingas på en ansvarslös invandringspolitik från nationell nivå.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Utföraren har inte ett egenvärde för oss, utan kvaliteten i verksamheten är det centrala. Kontroll och uppföljning är av stor betydelse dock för att få ut så mycket som möjligt av skattekronorna.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Extra viktig Vi anser att kommunen behöver satsa mer på kulturarvet för att värna, levandegöra och tillgängliggöra det bättre än i dag. Vidare ser vi att konstruktiva föreningar i civilsamhället gärna bör få ett utökad stöd, inte minst idrottsföreningar. Dock vill vi skära ner på andra typer av kultursatsningar, så som stöd till föreningar med koppling till extremism.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Vi vill ge kommuninvånarna ökad frihet och möjlighet att klara av vardagen, med mer pengar kvar i plånboken, inte minst mot bakgrund av inflationen och de ökade priserna på bränsle, el och mycket annat till följd av dåliga beslut från regeringen så är detta viktigt. Det går att skära ner på ineffektiva arbetsmarknads- och integrationsåtgärder t.ex., utan större problem.

Vilka insatser ska min kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Linköpings val:

 • Avsätta mer resurser till avhopparverksamhet
 • Sätta upp fler övervakningskameror i brottsutsatta områden

Så svarar SD: Extra viktig SD har länge, långt innan andra partier pratade om det, drivit på för fler övervakningskameror och ordningsvakter/trygghetsväktare i särskilt brottsutsatta områden. Det är ett viktigt komplement till en tuff nationell politik för lag och ordning. Avhopparverksamhet är viktigt att satsa på för att hjälpa människor att lämna livet som gängkriminella, men det krävs också annat givetvis.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Linköpings val:

 • Erbjuda undervisning i mindre grupper för elever som behöver det
 • Göra Linköpings centrum mer tillgängligt för bilister
 • Lägga mer resurser på krisberedskap

Så svarar SD: Extra viktig En viktig fråga inför valet för SD är att stoppa den bilfientliga politik som försvårar framkomligheten för familjer, företag, transporter m.m. Kommunen behöver en mer nykter och verklighetsanpassad syn på människors behov av bilen i vardagen. Vi vill gärna se mindre skolenheter och färre elever per lärare, för att stoppa stök och kaos i skolan, och för att låta varje elev bli sedd.