Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Lilla Edet

Varför ska väljarna rösta på er?

Sverigedemokraterna nöjer sig inte med att saker ska bli bättre, de ska bli bra. Att göra saker bättre är inte så svårt i detta läge när mycket körts i botten. Grundläggande för vad vi vill med Lilla Edets kommun är att du som invånare ska få en välfärd värd varje skattekrona. Vi menar att fokus ska läggas på det kommunala grunduppdraget - att leverera service och välfärd till kommunens invånare.

Våra viktigaste lokala förslag

Bygga en högstadieskola i Lödöse

En ny F-6 skola är planerad att byggas i Lödöse för att ersätta Tingbergsskolan. Det gamla högstadiet i Lödöse lades ner i samband med att man la ner byskolorna, något vi var motståndare mot. Då befolkningsprognosen visar att Lödöse är på väg att bli större än Lilla Edet ser vi det som naturligt att bygga en högstadieskola i Lödöse efter F-6 skolan står färdig.

Språkkrav för personal inom äldre- och barnomsorgen.

Vi vill ställa tydliga språkkrav för personal inom äldre- och barnomsorgen för att säkerställa att kommunens personal som möter våra äldre och barn dagligen har goda kunskaper i svenska språket.

Sänka kommunalskatten

Vi vill på sikt sänka kommunalskatten då Lilla Edet sticker ut bland övriga GR kommuner genom att ha en hög kommunal skattesats. Vi menar att det är möjligt genom att fokusera på det kommunala grunduppdraget och inte annat.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej, inte på rak arm.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi har redan idag ett gott samarbete och samtalsklimat med alla partier i Lilla Edet främst i nämnderna, rörande sakfrågor. Vi tycker att Lilla Edet ska styras av ett majoritetsstyre, där vi är en del av det, beredda att ta ansvar och leda Lilla Edet in i framtiden.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi stänger inga dörrar utan är beredda att föra konstruktiva samtal med alla.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Lilla Edet

Övervakningskameror ska sättas upp på fler offentliga platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi är positivt inställda till övervakningskameror på platser där det är befogat. Vi vill även komplettera detta med väktare, ordningsvakter och ljudskrämmor för att stävja skadogörelse t.ex. kommunens skolor.

En ny högstadieskola ska byggas i Lödöse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Det var ett misstag när Socialdemokraterna stängde högstadieskolan i Lödöse. Med de nya befolkningsprognoserna går Lödöse mot att bli större i invånarantal än centralorten Lilla Edet. Vi går till val på att bygga en ny högstadieskola i Lödöse efter att den nya F-6 skolan står klar.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi tycker att skolan ska erbjuda mat med både kött och vegetariska alternativ, något som redan görs idag.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Kommunens uppgift är inte att konkurera med näringslivet och kommunens bolag ska i första hand finnas till för att leverera service till invånarna och kommunen. Vi är dock positiva att konkurensutsätta delar av kommunens verksamhet och det är därför vi aktivt driver frågan om att införa utmaningsrätt i Lilla Edet.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi anser att det är upp till verksamheten hur de önskar schemalägga vårdpersonalen. Det viktiga är att kunna leverera en god omsorg för skattemedlen.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Vi är positiva till fler kommunala folkomröstningar och möjligheter för kommunens invånare att påverka även mellan valen. Vi har under mandatperioden fått igenom två motioner i kommunfullmäktige som ökar det direkta inflytandet för kommunens invånare, genom allmänhetens frågestund och e-förslag.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Kommunens äldre är inte en integrationsåtgärd. Införande av språktest för personal inom hemtjänst och äldreomsorg är en utav våra viktigaste frågor inför nästa mandatperiod, något vi även lämnat in en motion om i kommunfullmäktige. Den som behöver vård och omsorg ska känna sig trygg i att förstå vad personalen säger, och själv bli förstådd.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Lilla Edet har en snedvriden fördelning mellan bostadsrätter och hyresrätter. Vi vill byga fler bostadsrätter så att fördelningen blir 60% hyresrätter och 40% bostadsrätter.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Principiellt är vi inte emot att privata aktörer driver delar av omsorgen, men vi tycker inte att det är aktuellt att privatisera omsorgen i Lilla Edet. Det viktigaste är kvalitén på omsorgen!

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi fick igenom yrkande inför kommunens framtagande av laddinfrastrukturplan att laddstolpar ska tillgängliggöras i samarbete med det lokala näringslivet. Vi är det parti som satsar mest i vårt budgetförslag på att bygga laddstationer för kommunens verksamhet.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Det är en svår fråga att svara på då vi inte har rådighet över när privata aktörer väljer att etablera sig i kommunen. Vi tycker dock att nuvarande situation fungerar bra.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Det viktigaste som kommunen kan satsa på i området kultur är kulturskolan för våra barn, där de bla sjunget, dansar och spelar instrument. Självförsörjandegraden av kultur för vuxna måste öka.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Kommunalskatten i Lilla Edet är för hög i paritet med övriga kommuner i Göteborgsregionen. En viktig fråga för oss är att leverera en välfärd värd varje skattekrona, och ser att kommunen på sikt bör sänka kommunalskatten.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Lilla Edets val:

 • Anlita väktare på offentliga platser
 • Bygga ut kommunens förskolor
 • Planlägga mer industrimark

Så svarar SD: Vi vill gå steget längre och göra Lilla Edet och Lödöse centrum till paragraf 3-områden, vilket möjliggör för kommunen att ta in ordningsvakter vid behov. Vi finansierar också i vårt budgetförslag för 2023 att kommunen ska erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid.