Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Lidköping

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är ett parti som vill utveckla Lidköping på ett lite annorlunda sätt än de övriga partierna. Låt Lidköping fortsatt vara en stad med småstadskänsla. Låt Lidköping växa i sin egen takt och inte i en forcerad takt med befolkningsökningsmål.

Våra viktigaste lokala förslag

Landsbygdsskolor

Vi vill utveckla samt utöka antalet förskolor och grundskolor i våra landsbygdstätorter och inte bara i staden.

Bevara Lidköpings stadskärna som en småstad.

Gå varsamt fram vid förtätning och bygghöjder i stadskärnan. Bygg höga hus utanför stadskärnan och behåll vår vackra stadskärna och dess låga bygghöjd som det är idag.

Behåll Framnäs IP

Låt Framnäs idrottsplats ligga kvar som en grön oas där den ligger. Dess ålder har också ett högt kulturellt värde där den ligger. Går enkelt att rusta upp och utveckla utan att ta bort dess 100-åriga karaktär.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Gärna på den borgerliga sidan men valresultatet får visa på vilka konstellationer som är möjliga.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Centern är väl i princip uteslutet och vänsterpartiet känns väldigt svårt.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Lidköping

Framnäs idrottsplats ska flyttas för att ge plats åt nya bostäder

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Grönområden i centrum behövs. Framnäs IP har en lång historia på denna plats. Går att utveckla där den ligger.

En ny skola ska byggas i Filsbäck

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Landsbygdstätorterna är viktiga för att hela bygden skall leva.

Stadsnära skogsområden ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Ibland måste stadsnära skog i en låg utsträckning tas ner för att ge plats åt stadens utveckling.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det är upp till varje individ att välja vad man äter, kött eller inte kött.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Den verksamhet som privat näringsliv kan göra lika bra eller bättre till samma peng eller billigare och på ett effektivt sätt, ska bedrivas i privat regi.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det är mycket bättre att se till att arbetsmiljön är BÄST i landet så man orkar jobba 8 timmar. Tillgången på arbetskraft är redan tuff. Mer fokus på arbetsmiljö och schemaläggning så att personalen orkar med jobbet samt får ihop privatlivet.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Det handlar ju om brukarsäkerheten och att brukarna känner trygghet i att man blir förstådd och förstår varandra i mötet med varandra.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Kommunens bostadsbolag och privata aktörer bör ta ett gemensamt ansvar för att producera hyfsat billiga lägenheter så att unga personer har råd med sitt första egna boende.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Under mycket kontrollerade former för att inte göra avkall på omvårdnaden. Ett begränsat vinstuttag men en morot för att driva det i privat regi måste finnas.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Kommunen ska anvisa mark till privata exploatörer.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Vi kan ta emot människor som VERKLIGEN flyr för sitt liv och som vill integreras i det svenska samhället, lära sig svenska språket, följa svensk lag, arbeta och bidra till vårt svenska samhälle.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Både kommunala och privata skolor behöver finnas och hålla en hög kvalitet. Begränsat vinstuttag i privata skolor men en viss morot behöver finnas i privat företagande.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Kommunen ska uppmuntra till att kultur i möjligaste mån bedrivs i privat regi. Kommunen ska inte konkurrera med privata eventbolag men kan i vissa fall vara med och sponsra arrangemang.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: I nuläget ska skatten inte höjas, utan försöka effektivisera kommunens verksamhet så mycket som går. Vi vet att framtidens äldreomsorg kommer bli kostsammare pga av att vi blir fler äldre som kommer behöva omsorg men skattehöjning ska undvikas så långt det går.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Lidköpings val:

 • Anställa fler socialarbetare som arbetar mot missbruk bland unga
 • Anställa mer personal i äldreomsorgen
 • Öppna fler förskolor i de mindre tätorterna