Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Laholm

Varför ska väljarna rösta på er?

SD har argumenterat sen Millennieskiftet för en politik som om denna hade fått gehör definitivt hade lett samhället till det bättre. Få kan förneka de problem som nu upplever. Vi var aldrig naiva, vi såg det komma!

Våra viktigaste lokala förslag

Trygghet

Våra invånare upplever otrygghet. I samhället pågår en förändring till det sämre även om Laholm inte tillhör de värst drabbade. Vi har fått vår beskärda del av bränder, elever trakasseras, stölder mm. Medias rapportering ifrån våldsdåd som vi inte är vana vid får en lokal förankring med lokala inslag. Oron sprider sig i samhället och folk stänger om sig.

Skolan.

Utbildningen, individens förberedelse för vuxenlivet är vår ödesfråga. Målet är självförsörjning men också ett gott liv med goda möjligheter till personlig utveckling och eget ansvar. Vi tror att en god utbildning motverkar psykisk ohälsa och stärker individens självkänsla. En god studiemiljö med lugn och ro och tillbakagång till den kunskapsbaserade och lämna värdegrundsflummet.

Omsorgen

Alla kommer förr eller senare vara i behov av vård och omsorg. Våra äldsta har efter ett långt arbetsliv med värdens högsta skatter att se fram emot en värdig ålderdom i respekt för deras tidigare arbetsinsats. Vi anser att detta skall speglas i den omsorg som vi i realiteten erbjuder dem. Respekt och värdig ålderdom är för oss en självklarhet och ska därför prioriteras.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett ansvarstagande styre som genomför även obekväma åtgärder, då kan nödvändiga förändringar genomföras. De som förorsakat problemen vi nu upplever kommer knappast att ha förmågan att kunna lösa dem.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Nej.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Laholm

Kommunen ska säga nej till havsbaserad vindkraft utanför Laholmsbukten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Vi behöver inte mer intermittent elproduktion utan stabil energitillgång med en återgång till effektivisera kärn-, och vattenkraften.

Övervakningskameror ska sättas upp på fler offentliga platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Ökar tryggheten, brottspreventiv och ökar uppklarningsmöjligheterna.

Avgiften för dricksvatten ska höjas för att minska förbrukningen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Ett samhälle mår bäst av att utvecklas varsamt i den hastighet det klarar av. Vattenbrist är ett tecken på att befolkningen ökat mer än samhället mår bra av.

En ny högstadieskola ska byggas i Laholm

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Visserligen är Lagaholmsskolan i behov av renovering eller utbyte. Dock anser vi att skolans problem först behöver lösas.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Detta förslag gäller bara en verksamhet och yrkesgrupp. Det finns fler som borde innefattas i en reform som denna.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: En självklarhet.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi ser detta som i första hand gällande ungdomslägenheter.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: En mix av kommunal och privata alternativ för att stimulera effektiviteten.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Detta är inget kommunalt ansvar. Däremot att underlätta för att privata aktörer kan bygga ut systemet.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Vi måste kunna skilja på verkliga flyktingar och ekonomiska migranter. Verkliga flyktingar har vi ett ansvar att hjälpa. EUs direktiv får följas i varje enskild situation.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: I en allt mer trängd ekonomisk situation får de lagstadgade verksamheterna prioriteras. Vi tvingas prioritera inom vård, skola och omsorg.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka insatser är viktigast för att öka studieron i Laholms kommuns skolor?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Laholms val:

 • Flytta elever som stör ordningen till särskila jourklasser

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Laholms val:

 • Underlätta för lokala företag att sälja varor och tjänster till kommunen
 • Utöka kontrollerna mot bidragsfusk
 • Utöka stödet till personer med funktionsnedsättningar