Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Kramfors

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi värnar sverige och välfärden och den fria företagsamheten.

Våra viktigaste lokala förslag

Mellanboende

Införa en boendeform för äldre som inte kan bo i eget hus men inte behöver dygnetrunttillsyn.

Kommunskogen arbetsmarknadsresurs

Använda den kommunägda skogen för utbildning och ingång till arbetsmarknaden för skogliga jobb.

Företagslots

Införa en funktion där nya och gamla företag får hjälp med kontakten med kommunen och att arbeta med marknadsföring av Kramfors kommun mot företag.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Kommunen skall styras av en majoritet dör Sverigedemokraterna har inflytande.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Miljöpartiet

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Kramfors

Inga skolor ska läggas ned i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Utbildning skall finnas nära kommuninnevånarna.

Kommunen ska öppna en ungdomsgård i Kramfors

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det är alltid bra att ungdomar kan aktivera sig tillsammans med andra.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Växande barn behöver bra mat.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det är oerhört viktigt att kommunal verksamhet inte konkurrerar med privat verksamhet.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det får aldrig bli in linje i samhället att människor inte skall arbeta.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: En folkomröstning är endast vägledande och inte tvingande så då minskar dess betydelse.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Gamla människor behöver trygghet och att kunna förstå sin omgivning är en viktig del i detta.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Kommunen skall vara en del i ett utbud av lägenheter men prisnivån skall följa marknaden.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Privata alternativ ger oss en möjlighet att jämföra kostnad och kvalite och ökar möjligheten att välja.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Detta med elektrifieringen är inte ett uppdrag för kommunen, om det fungerar kommer marknaden att lösa detta.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det finns en övre gräns för hur många flyktingar en kommun kan ta emot med bibehåpllen kvalite och möjlighet till integration.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Några privata alternativ ger en möjlighet till jämförelse.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Så länge kommunen sparar på kärnverksamheten måste samma förhållande gälla för kulturen.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Att ha hög kommunalskatt är inte en framkomlig väg för att säkerställa välfärd. Däremot att få fler i arbete som därigenom betalar skatt är en framkomlig väg.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
OBS
Sverigedemokraterna Kramfors har hoppat över denna fråga