Val 2022 Valkompass
SD

Sverigedemokraterna Klippan

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi kan inte lösa allt, men vi kan få tillbaka det sunda förnuftet. Dvs återfå tryggheten i kommunen, jour klasser på våra grundskoleenheter, en hållbar tillväxtpolitik. Då våra företagare är viktiga ska inte dessa missgynnas vid upphandlingar.

Våra viktigaste lokala förslag

social verksamhet, Trygghetslarm

- Som enda parti vill vi att kommunens äldre brukare får gratis tillgång till trygghetslarm. Vi vill säkerställa tryggheten med tillgång till trygghetslarm för våra äldre brukare.

Skola och Kvalité

Vi kommer att fokusera på en jämlik stabil kvalité över hela kommunens skolverksamhet. Kvalitén skiljer sig mycket mellan skolorna. Alla skolor skall vara attraktiva. Förberedande klasser för elever med språkliga brister i svenska språket. Detta tror vi kommer att hjälpa både de enskilda eleverna, hela klassen men framför allt främja integrationen. Vi vill även renovera Vedby så som utlovats.

Trygghet och upplevd trygghet.

SD som enda parti vill ha utökad kamerabevakning, trygghetsbelysning och ev. utökad avtal med ordningsvakter i utsatta kommunområden. Vi måste lyssna på våra medborgare och ta oron på allvar.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi i Klippan ser att våra dagbarnvårdare är viktiga och ska inte avvecklas utan utvecklas.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi kan tänka oss att styra i första hand med M.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kan samarbeta med samtliga partier som finns i Klippan.

Svar i valkompassen

:

Sverigedemokraterna Klippan

Klippan ska bli en klimatneutral kommun till 2030

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Att bli en klimatneutral kommun till 2030 ser vi inte som en möjlighet att uppnå utan att äventyra kommunens kärnverksamhet som skola, vård och omsorg. Självklart ska vi sträva efter miljövänliga alternativ, solceller och energieffektiviseringar så gott det går som t.ex.

Antalet ledamöter i fullmäktige ska minska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Det har redan beslutats att minska antal ledamöter från 41 till 35 vilket vi tycker är bra.

Kameraövervakningen i kommunen ska öka

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Våra medborgare ska kunna känna sig trygga. Vi vill ha utökad kameraövervakning, trygghetsbelysning och eventuellt utökat avtal med ordningsvakter i utsatta områden i kommunen.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Kommunala bolag uppfyller en servicefunktion men dem ska inte konkurrera med privata näringsidkare.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Skolan ska servera minst två alternativ. Men att införa 2 köttfria dagar ser vi inte som att ett alternativ.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Ett kostsamt förslag som är svårt att genomföra, men något måste göras för att öka attraktiviteten att inom äldreomsorgen.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Det är viktigt att våra äldre förstår personalen samt att personalen sinsemellan förstår varandra. Språkförbistringar får inte leda till att våra äldre inte får den vård eller service de behöver.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi vill ha mer villor och bostadsrätter och inte fler hyreslägenheter.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi ser inga problem att privata företag driver äldreboende så länge service och kvalité upprätthålls.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Vi anser att det ska skötas av den privata marknaden.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SD: Extra viktig Historiskt sett har Klippans kommun tagit emot för många flyktingar. Vi vill att man tar emot betydligt färre i fortsättningen och att en fullständig plan för sysselsättning och integration finns på plats för de som kommer.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: De som finns idag fungerar bra som alternativ till kommunala skolan.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Vi anser att Klippan har ett ganska bra utbud av kultur idag. Dock ser vi gärna en satsning på att göra om musikskolan till en kulturskola.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SD: Som det ser ut just nu ligger kommunalskatten på en bra nivå.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sverigedemokraterna Klippans val:

 • Bygga ut idrottshallarna i Klippan och Östra Ljungby
 • Erbjuda gratis trygghetslarm till äldre
 • Prioritera närodlad mat i kommunens skolor och äldreboenden